Coevorden werkt verder aan aantrekkelijke binnenstad

donderdag 22 september 2011 - Persbericht

  Het Wensbeeld Coevorden, met als doel de binnenstad van Coevorden aantrekkelijker te maken, krijgt een vervolg. Het college van burgemeester en wethouders heeft beloten een actualisatie van het plan uit 2001 te maken. Nadat het Wensbeeld in 2001 is gepresenteerd heeft het centrum van Coevorden in de afgelopen tien jaar een enorme metamorfose ondergaan. Dit heeft een positieve uitwerking gehad op particuliere initatieven. Tegelijk zijn er nog steeds delen van de binnenstad die aandacht behoeven. Om goed richting te kunnen geven aan deze ontwikkelingen, wordt nu een vervolg gegeven aan het Wensbeeld.

  In december 2001 heeft de gemeenteraad het Wensbeeld centrum Coevorden vastgesteld, een wensbeeld waarin de visie en ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad van Coevorden stond verwoord. Op basis van de thema’s historie, water en gezelligheid zijn twintig beslispunten geformuleerd voor de verbetering van de ruimtelijke en functionele structuur van het centrum van Coevorden.

  Uitstraling

  Naar aanleiding van dit wensbeeld is in 2005 het Masterplan voor het centrum van Coevorden opgesteld en inmiddels grotendeels uitgevoerd. Grote delen van de openbare ruimte zijn opnieuw ingericht door het realiseren van nieuw water, de reconstructie van wegen en de herinrichting van de Weeshuisweide en de Markt. Er is een nieuw gemeentehuis gerealiseerd dat fungeert als een huis van de bevolking. En het kasteel van Coevorden heeft in samenhang met pakhuis de Vlijt met de komst van het Châteauhotel Coevorden weer een uitstraling gekregen die het verdient. In andere delen van de binnenstad, zoals in het Bogas-gebied, Holwert-Zuid en het stationsgebied wordt op niet al te lange termijn verder gebouwd aan het centrum en invulling gegeven aan de weg die met het Wensbeeld is ingeslagen.

  Bruisend stadshart

  Het resultaat van al deze projecten is dat de binnenstad van Coevorden aanzienlijk is en wordt verbeterd. Er zijn grote stappen gezet om van het centrum van Coevorden weer een bruisend stadshart te maken. Er blijft echter nog genoeg te doen om verder te werken aan een binnenstad die alles in zich heeft om te worden tot een fraaie stad om te wonen, te werken en te recreëren. De voltooiing van het Masterplan is daarmee geen eindpunt, maar een nieuw startpunt. De stadsvernieuwing laat ook zien naar welke onderdelen van de binnenstad de aandacht in de toekomst zal moeten uitgaan.

  Andere initiatieven

  Door de uitvoering van het Masterplan is het voor marktpartijen en particulieren weer interessant geworden om te investeren in de binnenstad. Het effect hiervan is zichbaar: ook anderen zetten de schouders onder de ontwikkeling van het centrum. Voorbeelden van deze initiatieven zijn de bebouwing van de Weeshuisstraat en de plannen voor de Sallandsestraat (realisatie van een winkel- en appartementencomplex). Om samenhang te brengen en te houden tussen de verschillende gebieden is een antwoord van de gemeente op deze initiatieven in termen van wenselijkheid, haalbaarheid en kwaliteit noodzakelijk. De actualisatie van het Wensbeeld moet hierin voorzien.

  Verschil met Wensbeeld 2001

  De actualisatie van het Wensbeeld is op een aantal punten wezenlijk anders dan de eerste versie. Hierin was nog een fors woningbouwprogramma opgenomen, waarvan nu door de demografische ontwikkelingen geen sprake meer kan zijn. Daarnaast is ook de financiële situatie van de gemeente anders dan tien jaar geleden. Gevolg hiervan is dat de verdere investeringen in het centrum van Coevorden steeds meer van de markt moeten komen of extern gefinancierd moeten worden door middel van subsidies. Dit vraagt om een andere houding van de gemeente, die meer faciliterend zal worden.

  In de komende maanden wordt gewerkt aan een actueel wensbeeld. Daarbij zal de gemeente opnieuw de bevolking, ondernemers en andere partijen betrekken. De verwachting is dat dit wensbeeld in het voorjaar van 2012 kan worden gepresenteerd en vastgesteld.

  FacebookTwitter
  Verstuur pagina
  Print paginaMeer...