Bezwaar indienen gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde of de belastingsoorten op uw aanslagbiljet? Wij helpen u graag. Wij doen ons best om de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Bent u toch van mening dat de WOZ-waarde niet klopt, dan kunt u bij de gemeente heel makkelijk zelf bezwaar maken. Voordat u bezwaar maakt, adviseren wij altijd eerst te bellen.

Via het WOZ-Loket kunt u WOZ-taxatieverslag en aanslagbiljet inzien. Heeft u desondanks nog vragen? Bel gerust met de medewerkers van het team Belastingen/WOZ, telefoonnr. 14 0524. Wij helpen u graag en brengen hiervoor niets in rekening.

PDFInformatiefolder gemeentelijke belastingen 2017.pdf

Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen tegen de hoogte van de tarieven voor de gemeentelijke belastingen. De verordening met de bijhorende tarieven voor de gemeentelijke belastingen zijn algemeen verbindende voorschriften. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk.

No cure no pay bureaus en makelaars adverteren veelvuldig met slogans als "Wij maken gratis bezwaar voor u." Maar zoals zoveel dingen is gratis eigenlijk niet helemaal gratis. Er worden namelijk veel kosten gemaakt als deze bureaus voor u bezwaar maken en uiteindelijk betalen we daar allemaal aan mee. En misschien nog belangrijker, het is niet nodig: wij helpen u namelijk ook graag (en gratis).

Het is belangrijk te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, de volgende regelgeving vastgestelde kostenvergoeding van de gemeente krijgen:

Vergoeding Bedrag
Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 246,-
Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 246,-
Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 242,-
Totale vergoeding aan bureau / makelaar € 734,-

Deze vergoedingen worden enkel verstrekt bij de inhuur van een bureau/makelaar die uw bezwaar behandelt. U kunt zelf geen aanspraak maken op deze vergoedingen.

Wanneer uw bezwaar wordt toegekend dan geldt de verlaging van de WOZ-waarde voor uw inkomstenbelasting, waterschapslasten en de gemeentelijke belastingen. In de praktijk komt het er op neer dat als in een bezwarenprocedure de WOZ-waarde van een woning met €10.000,- wordt verlaagd, dit een vermindering van de aanslag gemeente belastingen betekent van:

Soort belasting Bedrag
Onroerende-zaakbelasting eigenaren € 19,02
Rioolheffing eigenaren WOZ-waarde € 1,90
Totale verlaging van uw aanslag € 20,92

Een no cure no pay bureau of makelaar krijgt voor zijn werkzaamheden een bedrag van maximaal € 730,- uitbetaald. Deze door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling van de onroerendezaakbelasting voor het volgende belastingjaar. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. Dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vast. Dat gebeurt met de informatie die wij hebben. Wij willen, net als u, dat de WOZ-waarde klopt. Bent u het niet eens met de WOZ beschikking of het aanslagbiljet? Dan kunt u, tot twee weken na dagtekening van uw aanslagbiljet, telefonisch contact met ons opnemen of een afspraak maken en langskomen in het Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Wij nemen graag uw aanslag met u door.

Komt u er met de gemeente niet uit?

Komen we er niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken, na dagtekening van het aanslagbiljet verzonden zijn. Ontvangen wij uw bezwaarschrift te laat, dan is het niet-ontvankelijk. Bezwaar maken is altijd gratis, en u heeft er bijna nooit een gespecialiseerd bureau voor nodig. Een kort briefje met uw motivatie, naam en adres van de indiener, dagtekening en ondertekening is vaak voldoende.

U heeft de volgende mogelijkheden om bezwaar in te dienen:

  • Downloaden en invullen van het bezwaarformulier
  • Schriftelijk bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Coevorden: Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Een bezwaarschrift indienen via e-mail is niet mogelijk.

Maakt iemand anders bezwaar?

Als iemand anders voor u bezwaar maakt vragen wij u een machtiging met het bezwaarschrift mee te sturen.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

In het bezwaarschrift moet de naam en het adres van de indiener staan, een dagtekening, het aanslagnummer, het belasting jaar en een korte motivatie. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Zo snel mogelijk indienen

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Coevorden, t.a.v. De Heffingsambtenaar, Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Wanneer u een bezwaarschrift indient blijft de betalingsverplichting bestaan. Daarom moet u uw aanslag toch eerst betalen voor de vervaltermijnen die op uw aanslagbiljet staat aangegeven. Mocht u volledig of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, dan ontvangt u de ten onrechte verschuldigde bedragen weer terug.