Aalden - Aelderhooghe

In Aalden, op de locatie van de voormalige lagere school en sporthal, zijn acht unieke bouwkavels gerealiseerd. Deze rustige, groene omgeving met de dorpsvoorzieningen van Aalden en Zweeloo kan uw woonomgeving worden. Een unieke locatie om een nieuwe woning te bouwen.

De bouwkavels

De acht beschikbare bouwkavels worden bouwrijp verkocht. Dit beketent dat wanneer de koper in het bezit is van een onherroeppelijke omgevingsverunning en de kavel in eigendom heeft, gestart kan worden met de bouw van de woning. Alle nutsvoorzieningen, gas/water/electra, etc. zijn aanwezig. Via www.aansluitingen.nl kan een aanvrag om aansluiting gedaan worden.

Op de bouwkavels kunt u een woning laten ontwerpen door een architect. Het plangebied sluit qua sfeer en beleving aan bij het beschermde dorpsgezicht van Oud Aalden. De acht bouwkavels variëren in grootte. Ook de nieuw te bouwen woningen variëren in grootte, hoogte en volume. U heeft de keuze uit het bouwen van een schuurtype of een boerderijtype. De twee types staan naast elkaar en gedaaid ten opzichte van elkaar, zodat een fraaie afwisseling ontstaat. Wij raden aan een deskundige in de arm te nemen om te kunnen voldoen aan het beeldkwaliteitsplan.

Op alle bouwkavels kan een vrijstaande woning gebouwd worden. Twee bouwkavels bieden de mogelijkheid om de woning te splitsen (nummers 3 en 4). Op deze kavels dient een boerderijtype gebouwd te worden. Het hoofdgebouw is te splitsen in twee woningen. Te denken valt bijvoorbeeld aan woningen waar ten behoeve van mantelzorg twee gezinnen wonen. Beide woningen maken van één inrit gebruik.

Beschikbaarheid bouwkavels

Neem telefonisch contact op om te horen welke kavels momenteel beschikbaar zijn voor verkoop, optie of reservering via 14 0524.

Documenten