Aanbesteding warme dranken

We starten binnenkort met de aanbesteding van de voorziening voor warme dranken. Hiervoor organiseren we op 15 oktober een informatiebijeenkomst. Deze is van 09.15 tot 12.00 uur in het Hof van Coevorden.

We doen dit met de methode Rapid Circulair Contracting (RCC). Dit betekent dat we vooraf geen volledig en gedetailleerd pakket van eisen hebben, maar op zoek gaan naar de partij die het beste past bij onze vraag om daarna gezamenlijk tot een goede invulling van de opdracht te komen. Met de aanbesteding zoeken we naar de meest geschikte, vakbekwame en innovatieve partij die samen met ons aan de slag gaat.

Bij deze methode horen verschillende stappen. Deze stappen leiden uiteindelijk tot een ontwerp voor de opdracht en goede afspraken tussen de gemeente een de leverancier.

De nieuwe contractperiode start op 1 maart 2020 en voor die tijd moeten een aantal stappen doorlopen worden.

  • Fase 1: Het formuleren van een Programma van Ambities. Deze ambities komen in de uitvraag en zijn de basis van de selectie.
  • Fase 2: Inschrijvingsperiode, waarin alle leveranciers hun inschrijving mogen opstellen en indienen.
  • Fase 3: Contractfase, waarin er een leverancier geselecteerd wordt en er een modelovereenkomst wordt vastgelegd. Na gunning is deze overeenkomst leidend voor fase 4 en 5.
  • Fase 4: Samenwerken aan de beste oplossing door opdrachtgever en opdrachtnemer. De uitvraag en het winnende aanbod gelden als vertrekpunt in de samenwerking.
  • Fase 5: Vastleggen ontwerp (gekozen oplossingen) in een overeenkomst, de routekaart voor de verdere periode.
  • Fase 6: Ontwerpen van de gekozen oplossing door de opdrachtnemer op basis van het vastgelegde ontwerp
  • Fase 7: In gebruik nemen van de oplossing, die door de opdrachtnemer is gerealiseerd.
  • Fase 8: Terugwinning, van het product, onderdelen van het product of de grondstoffen daarvan om circulariteit maximaal in te zetten.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst.

Aanmelden