Aanjaagfonds evenementen zoekt vernieuwende ideeën

Evenementen zijn voor de gemeente Coevorden een belangrijke manier om de stad, dorpen of regio te promoten. Evenementen geven het gebied een positief en levendig karakter en helpen om extra bezoekers naar Coevorden te halen. Op die manier krijgen nieuwe bezoekers een leuke kennismaking met de gemeente. Daar liggen dus kansen!

Voorwaarden

Uiteraard moet een evenement aan een aantal voorwaarden voldoen. De evenementen moeten op de eerste plaats vernieuwend zijn of vernieuwende onderdelen hebben om de naamsbekendheid van de gemeente te vergroten. Ook van belang is de samenwerking en betrokkenheid van (lokale) organisaties en inwoners aan te moedigen en een bijdrage te leveren aan het versterken van de lokale economie. Dit laatste kan door bijvoorbeeld meer bestedingen en overnachtingen te realiseren.

Tijdig aanvragen

Uiteraard moet een vergunning voor een evenement tijdig aangevraagd worden. Afhankelijk van de aard van het evenement geldt een periode tussen de 12 en 16 weken voor aanvang van het evenement. Als een aanvraag niet tijdig wordt ingediend kan de vergunning geweigerd worden.


De complete beschrijving, het aanvraagformulier en de voorwaarden vind je hier:


Een beoordelingscommissie bestaande uit medewerkers van Stichting Toeristisch Recreatief Coevorden (Toreco), een evenementenorganisatie, Marketing Drenthe en de gemeente beoordelen de aanvragen op een lijst met toetsingscriteria.

Benodigde gegevens

Uw aanvraag dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

 • Oprichtingsakte of uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Plan van Aanpak met daarin een:
  • Gedegen en onderbouwde beschrijving van de activiteiten en het evenement waar subsidie voor aangevraagd wordt;
  • Planning/tijdspad
  • Marketing/pr plan;
  • Gespecificeerde begroting inclusief dekkingsplan;
  • Beschrijving van de organisaties en bedrijven waarmee samengewerkt wordt

Lees voor het indienen van de aanvraag de complete beschrijving en voorwaarden (zie hierboven) goed door. Als de aanvraag niet compleet is, wordt deze niet behandeld!

Maximale subsidie

De hoogte van de subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten van het evenement, maar nooit meer dan het daadwerkelijke tekort. De hoogte van de subsidie is maximaal €10.000,- per evenement.
Het college verleent een subsidie maximaal tweemaal aan hetzelfde evenement. In het tweede jaar bedraagt de subsidie maximaal 50% van het gesubsidieerde bedrag in het eerste jaar. 

Meer weten? 

Neem contact op met Wilma Terburg: w.terburg@coevorden.nl