Aanvragen maatschappelijke ondersteuning

Heeft u behoefte aan zorg of ondersteuning? Bijvoorbeeld omdat u:

•    moeite heeft met het huishouden
•    eenzaam bent
•    depressieve klachten heeft
•    niet zelfstandig kunt reizen?

Vaak willen mensen in uw omgeving wel helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar bijvoorbeeld ook andere familieleden, vrienden of buren. U kunt zich ook melden bij de gemeente met uw vraag. We bespreken dan samen met u wat er mogelijk is. Wat kunt u nog zelf doen? Waarbij kan de omgeving helpen? Misschien kan uw woning aangepast worden. Of zijn er in de buurt voorzieningen. Bijvoorbeeld een buurthuis waar u samen met anderen kunt eten. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen. Als dit allemaal geen oplossing biedt, kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. 

Aanvragen of verlengen

U kunt maatschappelijke ondersteuning aanvragen door het digitale formulier in te vullen. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag het ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen. Zoals Zorgbelang Drenthe. Is uw indicatie verlopen en wilt u verlenging aanvragen? Dit kan via hetzelfde formulier. Doe dit 8 weken van te voren.

Aanvragen maatschappelijke ondersteuning

 

 

Als uw aanvraag binnen is, maken wij met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een kennis. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

Tijdens het gesprek bespreken we samen uw hulpvraag.

Na het gesprek schrijven we een plan van aanpak. Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen. Lees hierover meer bij 'Persoonsgebonden budget'.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Voor de hoogte van het bedrag kijkt de gemeente naar uw gezamenlijk inkomen, gezinssamenstelling en vermogen.

U kunt uw aanvraag doen via het digitale aanvraagformulier

Heeft u aanvullende vragen? Dan kunt u contact opnemen met de sociale teams.