Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Aanvragen van een vergunning

U wilt een vergunning aanvragen. U wilt iets bouwen, verbouwen, of u heeft een ander initiatief. Denk bijvoorbeeld aan het kappen van bomen, of het verleggen van uw inrit.

U kunt eerst een Quickscan doen. En pas daarna een formele aanvraag. U mag ook direct de formele aanvraag doen, zonder de Quickscan. Wij leggen u uit wat beide keuzes voor u betekenen. Weet u niet zeker welke optie u wilt kiezen? Dan kunt u contact opnemen met onze via omgevingscoach@coevorden.nl.

U stuurt uw aanvraagformulier welstand mee met de aanvraag omgevingsvergunning

Wanneer u iets aanpast aan de buitenkant van uw bouwwerk en het ligt aan openbaar toegankelijk gebied, doet u ook een aanvraag welstandsadvies. U leest meer op de pagina welstand. U vraagt het welstandsadvies apart aan. U stuurt het aanvraagformulier van het welstandsadvies mee met uw Quickscan of formele aanvraag.

U vraagt het welstandsadvies aan

Het welstandsadvies vraagt u aan via Oversticht. Bovenaan de website vindt u het formulier voor welstand en/of archeologie. U vult het formulier zelf in. En stuurt deze mee met uw aanvraag. 

U stuurt documenten of informatie mee met uw aanvraag

Dat noemen we indieningsvereisten. Op de pagina aan te leveren informatie bij een omgevingsvergunning kunt u per bouwwerk lezen wat u moet meesturen met uw aanvraag.

Kijk met een Quickscan of wij uw plan goedkeuren

U kunt de Quickscan doen vóór de formele aanvraag. Maar dit is niet verplicht. Wij raden u zeker aan om eerst de Quickscan te doen wanneer uw aanvraag om een wijziging van het bestemmingsplan vraagt. De Quickscan laat zien hoe groot de kans is dat wij mee willen werken aan uw plan. U kunt de Quickscan het beste samen met een deskundige invullen.

Een Quickscan kost u geen extra geld

De kosten van de Quickscan verrekenen wij wanneer u daarna een formele aanvraag doet.

Het resultaat van de Quickscan is geen vergunning

Het resultaat is een principebesluit van het college. Na de Quickscan doet u nog een formele aanvraag.

Zo doet u de Quickscan

 • U vraagt het quickscan-formulier aan via de e-mail: omgevingscoach@coevorden.nl
 • U vult het formulier in. U slaat het formulier op als document op uw computer.
 • U vraagt uw welstandsadvies aan. U slaat het formulier op als document op uw computer.
 • U gaat naar Omgevingsloket online en kiest daar Particulier of Zakelijk.
 • U meldt zich aan. Daarna kiest u voor de knop ‘Aanvraag/melding’.
 • U logt op het nieuwe scherm in met uw DigiD. Doet u deze aanvraag zakelijk? Dan gebruikt u eHerkenning.
 • U vult deze gegevens in:
  • uw persoonsgegevens;
  • uw locatie, het adres waar u de werkzaamheden doet;
  • uw werkzaamheden.
 • U voegt in stap 4 het welstandsadvies en quickscan-formulier toe als bijlage bij uw aanvraag.
 • U verstuurt uw aanvraag via de knop ‘Vooroverleg’.

Of vraag uw vergunning direct aan

U doet een formele aanvraag via het Omgevingsloket. U betaalt leges voor de formele aanvraag. Leges zijn de kosten die u voor de vergunning betaalt aan de overheid. U betaalt de leges ook als u geen vergunning krijgt. 

Zo doet u de formele aanvraag

 • U vraagt uw welstandsadvies aan. U slaat het formulier op als document op uw computer.
 • U gaat naar het Omgevingsloket online en kiest daar Particulier of Zakelijk.
 • U meldt zich aan. Daarna kiest u voor de knop aanvraag/melding.
 • U logt op het nieuwe scherm in met uw DigiD. Doet u deze aanvraag zakelijk? Dan gebruikt u eHerkenning.
 • U vult deze gegevens in:
  • uw persoonsgegevens;
  • uw locatie;
  • uw werkzaamheden.
 • U voegt in stap 4 het welstandsadvies en quickscan-formulier toe als bijlage bij uw aanvraag.
 • U verstuurt uw formele aanvraag via de knop 'Indienen'.