Accommodaties in de samenleving

Eigenaren van maatschappelijke accommodaties kunnen subsidie aanvragen voor een incidentele investering in groot onderhoud, renovatie, verbouw en verduurzaming. Het gaat om accommodaties waarvan de gemeente geen eigenaar is, die niet commercieel worden geëxploiteerd en die onderdak bieden aan activiteiten op het gebied van sociale samenhang, welzijn en  cultuur. Dat zijn vaak buurt- en dorpshuizen. Hiervoor heeft de gemeente 1 miljoen euro gereserveerd.

De subsidieregeling loopt vooruit op een nog te ontwikkelen accommodatiebeleid om de kwaliteit van maatschappelijke accommodaties op peil te houden. De ontwikkeling van dit accommodatiebeleid staat gepland voor 2020-2021. Hiervoor gaat de beleidsmedewerker van gemeente Coevorden in gesprek met de inwoners en gebruikers van de accommodaties om te kijken waar de behoefte ligt. Aan de hand daarvan wordt het toekomstige beleid bepaald. 

Subsidie aanvragen

Eigenaren van accommodaties kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan via het onderstaande aanvraagformulier. Daar vind je ook de voorwaarden om voor een subsidie aan aanmerking te komen.

PDFAanvraagformulier subsidie reserve Accommodaties in de samenleving.pdf