Asbest verwijderen

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal, in de natuur voorkomende mineralen die bestaan uit kleine vezels. De vezels zijn zo fijn dat ze bij inademen schade kunnen veroorzaken aan de luchtwegen. Asbest is vaak verwerkt in golfplaten (op schuurtjes of een aanbouw), afvoerbuizen en schoorstenen. Het kan ook in (plafond)platen, vensterbanken, vloerzeil en in de kit van kozijnen zitten.

Let op!: Voor het verwijderen van asbest is altijd een sloopmelding nodig. Neem hiervoor contact met ons op.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels, dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking(asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Niet iedereen mag zelf asbest verwijderen. Inwoners en woningbouwcorporaties mogen zelf asbest verwijderen. Zij moeten wel aan regels voldoen. De belangrijkste regel is dat een particulier 35m2 asbest per kadastraal perceel mag verwijderen. Dan moet het wel in goede staat zijn. Dat wil zeggen hechtgebonden (geen losse vezels), geschroefd in plaats van gespijkerd in het geval van asbesthoudende platen en losliggend in het geval van asbesthoudende vloerbedekking (niet verlijmd).

Weet u het niet zeker? Dan kunnen wij u vertellen of u asbest zelf mag verwijderen. Als dat niet mag, moet u het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Een sloopmelding kunt u doen via het Omgevingsloket Online.

Om een sloopmelding te doen, heeft u nodig:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van de persoon die het asbest gaat verwijderen
 • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
 • de manier waarop u asbest gaat verwijderen
 • een situatietekening/luchtfoto van uw perceel, met daarop aangegeven de locatie van het asbest
 • foto's van het asbest

Als de sloopmelding akkoord bevonden wordt, ontvangt u een akkoordbrief. Deze heeft u nodig voor:

 • het aanschaffen van inpakplastic bij de milieustraat, waarin het asbest verpakt moet worden. Het afvalmateriaal moet voor transport zijn ingepakt in speciaal plastic folie. Op de milieustraat is op vertoon van een akkoordbrief van de gemeente inpakplastic verkrijgbaar.
 • het afvoeren van asbest naar de milieustraat. Ook voor het afvoeren van asbest naar de milieustraat is een akkoordbrief nodig.

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. U heeft geen rapport nodig als:

 • u particulier bent en het gaat om maximaal 35m2 asbest. Het moet gaan om asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde vloerbedekking. U mag asbest zelf uit uw huis of bijgebouw van uw huis verwijderen.
 • uw bedrijf asbesthoudende onderdelen verwijdert, zoals: vloerplaten onder verwarmingstoestellen, beglazingskit in de constructie van kassen, rem- en frictiematerialen, pakkingen uit verbrandingsmotoren en verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 Kw.

U doet minimaal vier weken voor u met het sloopwerk begint melding. Soms kunt u de melding vijf werkdagen voor het sloopwerk doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

De termijn van vijf werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35m2 asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden).

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Gaat u meer dan 35m2 asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u subsidie aanvragen. Lees meer over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen ook nog in aanmerking komen voor een fiscale regeling. Op www.ondernemersplein.nl kunnen ondernemers informatie krijgen over beschikbare regelingen.

Lukt het u niet om een melding digitaal via het Omgevingsloket Online in te vullen? Gebruik dan dit PDFformulier. Dit formulier is alleen bedoeld voor particuliere meldingen minder dan 35 m2 asbest.