Asbest verwijderen

Voor het verwijderen en wegbrengen van asbest zijn strenge regels. U mag als particulier maximaal 35 vierkante meter asbest zelf verwijderen. Hiervoor heeft u toestemming nodig. Doe minimaal 5 dagen van tevoren een sloopmelding via het omgevingsloket.

Melden asbest verwijderen Omgevingsloket

Asbest bestaat uit kleine vezels. Als het afbreekt of afbrokkelt komen er stoffen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid. Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Inwoners en woningbouwcorporaties mogen zelf asbest verwijderen. Zij moeten wel aan regels voldoen. De belangrijkste regel is dat een particulier 35m2 asbest per kadastraal perceel mag verwijderen. Dan moet het wel in goede staat zijn. Dat wil zeggen hechtgebonden (geen losse vezels), geschroefd in plaats van gespijkerd in het geval van asbesthoudende platen en losliggend in het geval van asbesthoudende vloerbedekking (niet verlijmd).

Weet u het niet zeker? Dan kunnen wij u vertellen of u het asbest zelf mag verwijderen. Bel met team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 14 0251 Als dat niet mag, moet u het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

 

Een sloopmelding kunt u digitaal doen via het Omgevingsloket Online.

Om een sloopmelding te doen, heeft u nodig:

  • Uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • Naam en adres van de persoon die het asbest gaat verwijderen
  • De dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
  • De manier waarop u asbest gaat verwijderen
  • Een situatietekening/luchtfoto van uw perceel, met daarop aangegeven de locatie van het asbest
  • Foto's van het asbest

Als de sloopmelding akkoord is, ontvangt u een akkoordbrief. Met deze brief kunt u:

  • Inpakplastic aanschaffen bij de milieustraat. U moet het asbest voor transport inpakken in speciaal plastic folie.
  • Asbest afvoeren naar de milieustraat.

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. U heeft geen rapport nodig als:

  • U particulier bent en het gaat om maximaal 35m2 asbest. Het moet gaan om asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde vloerbedekking.
  • Uw bedrijf asbesthoudende onderdelen verwijdert, zoals: vloerplaten onder verwarmingstoestellen, beglazingskit in de constructie van kassen, rem- en frictiematerialen, pakkingen uit verbrandingsmotoren en verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 Kw.

U doet uw melding minimaal vier weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding vijf werkdagen voor het sloopwerk doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. De termijn van vijf werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen.

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Gaat u meer dan 35m2 asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u subsidie aanvragen. Lees meer over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen ook nog in aanmerking komen voor een fiscale regeling. Op www.ondernemersplein.nl kunnen ondernemers informatie krijgen over beschikbare regelingen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer: 14 0524 of per mail via info@coevorden.nl.