Automatische incasso voor gemeentebelastingen

U bepaalt zelf hoe u uw aanslag wilt betalen. Kiest u voor een automatische incasso? Een slimme keuze, daarmee heeft u geen omkijken meer naar het betalen van de aanslag en wordt het bedrag gespreid van uw rekening afgeschreven.

Het aantal automatische incassotermijnen is minimaal drie en maximaal tien voor de aanslagen:

  • Onroerende-zaakbelastingen
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • BIZ-bijdrage

Het is het ook mogelijk om een automatische incasso af te geven voor de aanslagen en nota van:

  • Reclamebelasting (minimaal drie en maximaal tien automatische incassotermijnen)
  • Forensenbelasting (vier automatische incassotermijnen)
  • Nota grafrechten (tien automatische incassotermijnen)

Wanneer u geen automatische incasso heeft, dan heeft u één of twee betalingstermijnen. De termijnen staan vermeld op uw aanslagbiljet of nota.

Met een automatische incasso betaalt u uw aanslag in meerdere termijnen. Een machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. U hoeft niet elk jaar opnieuw aan te vragen. Het aantal termijnen hoeft u niet zelf aan te geven. De termijnen zijn afhankelijk van de datum waarop u de machtigingskaart indient. Als u later in het jaar een automatische incasso aanvraagt, dan wordt het bedrag verdeeld over de termijnen die nog overblijven. Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag? U kunt het bedrag automatisch bij uw bank terug laten boeken via internetbankieren.

Voorbeeld

Ontvangt u een aanslag gemeentelijke belastingen met dagtekening 31 januari, dan wordt uw automatische incassobedrag in tien termijnen geïnd. Beginnend met een incasso eind februari en eindigend in de maand november. Ontvangt u een aanslag met dagtekening 31 mei, dan wordt de automatische incasso in zeven termijnen geïnd. Beginnend met een incasso eind juni en eindigend in de maand december. Ontvangt u een aanslag met dagtekening 30 november, dan wordt uw automatische incassobedrag in drie termijnen geïnd. Beginnend met een incasso eind december en eindigend in de maand februari.

Voldoende saldo

Zorg voor voldoende saldo op uw rekening. Wanneer een incasso één keer niet is gelukt, dan ontvangt u een brief. Dit betekent dat u het maandbedrag binnen veertien dagen moet overmaken. Lukt het incasseren twee keer niet? Dan vervalt de machtiging en moet u het restantbedrag in één keer, binnen veertien dagen na dagtekening van de brief, betalen. Betaalt u niet binnen deze termijn, dan ontvangt u een aanmaning. Er worden dan extra kosten in rekening gebracht. Kunt u de aanslag of de nota niet op tijd betalen? Meld dit op tijd bij ons.

U kunt digitaal of schriftelijk uw incasso afgeven, wijzigen of intrekken. Het geven van een automatische incasso met DigiD is alleen mogelijk voor diegene die een aanslag op zijn of haar naam heeft ontvangen. Het afgeven van een automatische incasso met DigiD is niet mogelijk voor de nota Grafrechten. Bij deze nota zit een machtigingskaart.

Wijziging rekeningnummer

Heeft u een ander rekeningnummer gekregen? Geef uw wijziging zo snel mogelijk door. Is de wijziging bij bijvoorbeeld een verhuizing of overlijden? De automatische incasso loopt door totdat het bedrag volledig is betaald.

Regel het online

Afgeven, wijzigen of intrekken machtiging automatische incasso met DigiD

Heeft u geen DigiD?

Gebruik dan een van de volgende formulieren:

PDFMachtigingsformulier automatische incasso gemeentelijke belastingen
PDFWijzigingsformulier automatische incasso
PDFIntrekkingsformulier automatische incasso gemeentelijke belastingen

Als u de aanslag niet op tijd betaalt, dan krijgt u een aanmaning. U heeft dan veertien dagen de tijd om de aanslag met aanmaningskosten te betalen. De aanmaningskosten zijn:

  • € 7,00 voor aanslagen tot € 454,00
  • € 17,00 voor aanslagen vanaf € 454,00

Betaal op tijd

Betaalt u een aanslag met aanmaningskosten niet? Dan ontvangt u een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel zijn minimaal € 43,00. ​​​​​U heeft dan nog twee dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen.

Als u na het ontvangen van een dwangbevel de aanslag nog niet betaalt heeft, kan de deurwaarder beslag leggen op uw loon of goederen (bijvoorbeeld huisraad of auto.) Beslaglegging van uw loon gaat via uw werkgever. De werkgever is wettelijk verplicht hieraan mee te werken. De berekening voor een dwangbevel is wettelijk opgenomen in de Kostenwet invordering rijksbelastingen.

Voor meer informatie over automatische incasso neemt u contact met ons op. U kunt langskomen bij de balie. Hiervoor maakt u digitaal een afspraak. Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook. U kunt bellen met 14 0524.