Automatische incasso voor gemeentebelastingen

U bepaalt zelf hoe u uw aanslag wilt betalen. Kiest u voor een automatische incasso? Dan heeft u geen omkijken meer naar het betalen van de aanslag en betaalt u het bedrag gespreid.

Het aantal automatische incassotermijnen is minimaal drie en maximaal tien voor de aanslagen:

 • Onroerende-zaakbelastingen
 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing
 • BIZ-bijdrage
   

Het is het ook mogelijk om een automatische incasso af te geven voor de aanslagen en nota van:

 • Forensenbelasting (vier automatische incassotermijnen)
 • Voorlopige aanslag Toeristenbelasting (vijf automatische incassotermijnen)
 • Definitieve aanslag Toeristenbelasting (één automatische incassotermijn)
 • Nota grafrechten (tien automatische incassotermijnen)
   

Wanneer u geen automatische incasso heeft, dan betaalt u in één of twee keer. De termijnen staan op uw aanslag of nota.

Met een automatische incasso betaalt u uw belasting in meerdere termijnen. Een machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar automatisch verlengd. U hoeft een machtiging dus niet elk jaar opnieuw aan te vragen.

Het aantal termijnen hoeft u niet zelf aan te geven. Dit hangt af van de datum waarop u het verzoek indient. Dient u later in het jaar een automatische incasso in? Dan verdelen we het bedrag over de termijnen die nog overblijven in dat jaar. Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag? U kunt het bedrag automatisch bij uw bank terug laten boeken via internetbankieren.

Voorbeeld

Ontvangt u een aanslag met dagtekening 31 januari? Dan wordt uw automatische incassobedrag in tien termijnen geïnd. De eerste betaling is eind februari en de laatste in de maand november.

Ontvangt u een aanslag met dagtekening 31 mei? Dan wordt de automatische incasso in zeven termijnen geïnd. De eerste betaling is dan eind juni en de laatste in de maand december.

Ontvangt u een aanslag met dagtekening 30 november? Dan wordt uw automatische incassobedrag in drie termijnen geïnd. De eerste betaling is dan eind december en de laatste in de maand februari.

Voldoende saldo

Zorg voor voldoende saldo op uw rekening. Wanneer een incasso één keer niet is gelukt, dan ontvangt u een brief. Dit betekent dat u het bedrag binnen veertien dagen moet overmaken. Lukt het incasseren twee keer niet? Dan vervalt de machtiging en moet u het restantbedrag in één keer betalen. De betaling moet doen binnen veertien dagen na dagtekening van de brief. Betaalt u niet binnen deze termijn, dan ontvangt u een aanmaning. Wij brengen dan extra kosten in rekening.

Kunt u de aanslag of de nota niet op tijd betalen? Meld dit op tijd bij ons.

U kunt digitaal of schriftelijk uw incasso afgeven, wijzigen of intrekken. U kunt alleen een automatische incasso met DigiD afgeven wanneer u de aanslag op uw eigen naam hebt ontvangen. Het afgeven van een automatische incasso met DigiD is niet mogelijk voor de nota Grafrechten. Bij deze nota zit een machtigingskaart.

Wijziging rekeningnummer

Heeft u een ander rekeningnummer gekregen? Geef uw wijziging zo snel mogelijk door. Is de wijziging bij bijvoorbeeld een verhuizing of overlijden? De automatische incasso loopt door totdat het bedrag volledig is betaald.

Regel het online

Afgeven, wijzigen of intrekken machtiging automatische incasso met DigiD

Heeft u geen DigiD?

Gebruik dan een van de volgende formulieren:

PDFMachtigingsformulier automatische incasso gemeentelijke belastingen
PDFWijzigingsformulier automatische incasso
PDFIntrekkingsformulier automatische incasso gemeentelijke belastingen

Als u de aanslag niet op tijd betaalt, dan krijgt u een aanmaning. U heeft dan veertien dagen de tijd om de aanslag met aanmaningskosten te betalen. De aanmaningskosten zijn:

 • € 8,00 voor aanslagen tot € 454,00
 • € 17,00 voor aanslagen vanaf € 454,00

Betaal op tijd

Betaalt u een aanslag met aanmaningskosten niet? Dan ontvangt u een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel zijn minimaal € 44,00. ​​​​​U heeft dan nog twee dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen.

Betaalt u na het ontvangen van een dwangbevel de aanslag nog steeds niet? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw loon of goederen (bijvoorbeeld huisraad of auto). Beslaglegging van uw loon gaat via uw werkgever. De werkgever is wettelijk verplicht hieraan mee te werken. De berekening voor een dwangbevel is wettelijk opgenomen in de Kostenwet invordering rijksbelastingen.

Kunt u de aanslag of de nota niet op tijd betalen? Meld dit op tijd bij ons.

Voor meer informatie over automatische incasso neemt u contact met ons op. U kunt langskomen bij de balie. Hiervoor maakt u digitaal een afspraak. Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook. U kunt bellen met 14 0524.