Beatrijs de Vries, gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Nevenfuncties

  • Lid van de Commissie Informatiesamenleving van de VNG
  • Lid van de Adviesraad IBD (informatiebeveiligingsdienst)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Schouwburg Hengelo 
  • Algemeen Bestuur, VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen)
  • Lid bestuur stichting Kaikki