Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Behandeling bezwaar

U heeft bezwaar gemaakt . U leest hieronder hoe wij uw bezwaar behandelen. Wij behandelen een bezwaar alleen als deze aan klopt volgens de wettelijke eisen. 

De bezwaarschriftencommissie behandelt uw bezwaar 

Dit is een onafhankelijke commissie van 4 leden. 3 van de leden zijn ook bij de hoorzitting. De leden van deze commissie werken niet bij de gemeente Coevorden. De commissie geeft advies aan de gemeente over het bezwaar. U krijgt dit advies ook toegestuurd. De gemeente hoeft het advies van de commissie niet over te nemen. 

U mag een toelichting geven op uw bezwaar tijdens de hoorzitting 

De bezwaarschriftencommissie nodigt u uit voor de hoorzitting op het gemeentehuis. Tijdens deze hoorzitting mag u uw bezwaar toelichten. Daarna mag de vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders een toelichting geven over de zaak. Soms zijn er ook andere belanghebbenden bij de hoorzitting die iets uitleggen. U mag bij de hoorzitting uw advocaat, adviseur of deskundige meenemen om meer informatie of een toelichting te geven.   

De hoorzittingen zijn één keer per maand op een woensdagmiddag. Elke hoorzitting duurt ongeveer een half uur. De hoorzittingen zijn op de volgende data:   

  • Woensdag 8 maart 2023   

  • Woensdag 5 april 2023   

  • Woensdag 10 mei 2023   

  • Woensdag 14 juni 2023   

  • Woensdag 12 juli 2023   

  • Woensdag 9 augustus 2023   

  • Woensdag 6 september 2023   

  • Woensdag 4 oktober 2023   

  • Woensdag 1 november 2023   

  • Woensdag 6 december 2023   

De gemeente neemt een beslissing op uw bezwaarschrift 

De gemeente neemt een beslissing op bezwaar volgens het advies van de bezwaarschriftencommissie. De gemeente neemt binnen 12 weken een beslissing op bezwaar. Lukt het ons niet om binnen 12 weken te beslissen? Dan verlengen we de termijn met 6 weken. We noemen dit verdagen. U krijgt daar een bericht over het verdagingsbesluit). In dit besluit kan de gemeente afwijken van het advies van de bezwaarschriftencommissie. Als er afgeweken wordt van het advies, zal de gemeente dit uitleggen.  

De beslissing op het bezwaar telt uiteindelijk 

Deze beslissing kan het eerdere besluit vervangen. Het eerdere besluit kan ook in stand blijven en worden aangevuld. 

Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? 

Dan kunt u beroep indienen. U leest op deze pagina meer over het indienen van beroep.