Bekendmaking beschikkingen i.v.m. staatsteun

Het college van B&W van de gemeente Coevorden heeft in haar vergadering van 5 februari besloten tot subsidieverlening aan Coöperatie Dryport Emmen-Coevorden U.A. voor de uitvoering van het project New Ways Drenthe. Het project betreft een samenwerking op het gebied van transport en logistiek tussen regionale ondernemers, topsector logistiek, Stenden en overheden (gemeente Coevorden, gemeente Emmen en provincie Drenthe).

PDFSubsidiebeschikking verladersplatform.pdf