Belangrijk nieuws voor aanvragers van ruimtelijke projecten

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in. Deze wet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Aanvraag vergunning met oude en nieuwe wetgeving

De gemeente behandelt vergunningaanvragen volgens de huidige wetgeving als de vergunning is aangevraagd voor 1 januari 2024. Vanaf 1 januari 2024 gebeurt dit volgens de nieuwe Omgevingswet.

Wijzigen bestemmingsplan

Een aanvraag voor het wijzigen van een bestemmingsplan wordt via de huidige regels gedaan, als het ontwerp vóór 1 januari 2024 ter inzage heeft gelegen. Als het ontwerp na 1 januari ter inzage ligt, geldt de nieuwe Omgevingswet. Als u wilt dat uw ontwerp vóór 1 januari ter inzage komt te liggen, moet u de aanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan uiterlijk op 1 augustus 2023 indienen.

Waarom is 1 augustus 2023 de uiterste datum?

Het kost ongeveer 5 maanden voordat een ontwerp van een bestemmingsplan zover is om ter inzage te leggen. Als u dit terug rekent, is 1 augustus 2023 dus de uiterste datum waarop zoiets nog volgens de huidige wetgeving lukt.

Soepele overgang

Tussen 1 augustus 2023 en 1 januari 2024 zorgt de gemeente Coevorden voor een soepele overgang naar de nieuwe Omgevingswet. We blijven daarover steeds in gesprek met aanvragers.

Meer weten?

Op Omgevingswet | Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de Omgevingswet. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Coevorden door te bellen met 14 0524. Mailen kan ook naar: info@coevorden.nl.