BenW besluitenlijst 11 april 2023

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 april 2023.

Aanwezig 

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder E. Holties en secretaris mevrouw B. de Vries.

 

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

X

2

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 4 april 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Bestuursopdracht 800 jaar Slag bij Ane (2027)

Zaaknummer 21496-2023

  1. Akkoord te gaan met de bestuursopdracht voor de voorbereiding op de herdenking en viering van het 800-jarig jubileum van de Slag bij Ane in 2027;
  2. Hiervoor een samenwerking aan te gaan met de gemeente Hardenberg.

4.2

Erkennen bodemkwaliteitskaart regio IJsselland

Zaaknummer 21208-2023

  1. Kennis te nemen van de bodemkwaliteitskaart van de regio IJsselland
  2. De bodemkwaliteitskaart van de regio IJsselland te erkennen als wettig bewijsmiddel voor het vaststellen van de kwaliteit bij grondverzet conform het Besluit bodemkwaliteit
  3. De raad van de erkenning te informeren middels bijgaande brief

De laatste zin van de raadsbrief tekstueel aan te passen zoals aangegeven in de terugkoppeling.

 

Uitnodigingen

Besproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 18 april 2023. De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten