BenW besluitenlijst 14 november 2023

Besluitenlijst

ingevolge de wet openbaarheid van bestuur  van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 14 november 2023

Aanwezig  

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig

Geen.

 

Nr.

 

Onderwerp

 

Besluit

4.9Besluitvorming op het mondelinge verzoek van bestuur dorpsbelangen Aalden-Zweeloo. Zaaknummer 57756-2023
  1. Niet in te stemmen met het verzoek van het bestuur van dorpsbelangen Aalden om gedurende de duur van de uitbreiding van het AZC geen statushouders te plaatsen in het dorp Aalden.

Met de opmerking: niet openbaar tot na communicatie met dorpsbelangen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 21 november 2023

De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.