BenW besluitenlijst 17 april 2024

Besluitenlijst

van de vergadering/schriftelijke consultatieronde van burgemeester en wethouders op woensdag 17 april 2024

Aanwezig  

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig 

Geen.    

Nr.

Onderwerp

Besluit

4.1

Rapportage basis kwaliteit natuur gemeente Coevorden

Zaaknummer 20874-2024

Aan de raad voor te stellen:

1. Het rapport basiskwaliteit natuur vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 april 2024

De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten