BenW besluitenlijst 21 december 2023

Besluitenlijst

van de vergadering/schriftelijke consultatieronde van burgemeester en wethouders op woensdag 21 december 2023

Aanwezig :

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:  

Geen.      

Nr.

Onderwerp

Besluit

4.1

Grondverwerving in het kader van Wensbeeld Holwert Midden.

Zaaknummer 66965-2023

Over te gaan:

  1. tot aankoop van een (geheel) perceel grond, gelegen aan/nabij De Holwert 1 te Coevorden, kadastraal bekend:

gemeente Coevorden, sectie D, nummer 4882 met een oppervlakte van 2.27.19 ha.

Inclusief de daarop staande en gelegen opstallen, bestaande uit bedrijfshallen met toebehoren en deels verhard buitenterrein.

2.  tot vaststelling van het addendum op bestaande huurovereenkomst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 januari 2024

De secretaris en de  voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.