BenW besluitenlijst 31 oktober 2023/1

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 31 oktober 2023

Aanwezig:  

wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp,  wethouder de heer E. Holties
en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:    

burgemeester de heer R. Bergsma

 

Nr.

Onderwerp

Besluit

4.1

Aanvraag tweede inrit Vijverbrinkenweg 2, Sleen.

Zaaknummer 53170-2023

  1. De aangevraagde vergunning voor de tweede inrit aan de
    Vijverbrinkenweg 2 in Sleen te verlenen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 november 2023

De secretaris en de loco-voorzitter,

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.