BenW besluitenlijst 4 juli 2023

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 4 juli 2023

Aanwezig:

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:

Geen.

 

Nr.

 

Onderwerp

 

Besluit

 

1

Vaststelling agenda

 

2

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 27 juni 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Beslissing op bezwaar afwijzen handhavingsverzoek Brink 9

te Sleen.

Zaaknummer 32996-2023

  1. het advies van de commissie bezwaarschriften niet te volgen met betrekking tot de impliciete vrijstelling;
  2. het advies van de commissie bezwaarschriften voor het overige te volgen;
  3. het primaire besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering van het standpunt over de impliciete vrijstelling.

4.2

Principe-verzoek (quickscan) woonbestemming Achterloo 8

te Dalen.

Zaaknummer 24900-2023

Onder voorwaarden instemmen met het principe-verzoek voor het toekennen van een woonbestemming voor het adres Achterloo 8 te Dalen

4.3

Verzoek om principebesluit voor de vervorming en uitbreiding van het bouwvlak ten plaatse van Kibbelveen 7 te Schoonoord.

Zaaknummer 28192-2023

Een negatief principebesluit te nemen ten aanzien van de beoogde vervorming en vergroting van het bouwvlak ten plaatse van Kibbelveen 7 te Schoonoord.

4.4

Ontwerp bestemmingsplan Prinses Julianalaan 25a, Coevorden. Zaaknummer 35125-2023

  1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.4 Awb in procedure te brengen.

 

Uitnodigingen

Besproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juli 2023

De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.