BenW besluitenlijst 4 juni 2024

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 4 juni 2024.

Aanwezig:  

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:        

geen.

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

2

Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 28 mei 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Brief Platform Duurzaam Coevorden.

Zaaknummer 29417-2024

  1. De voorgestelde beantwoording van de brief vast te stellen
  2. De bijgevoegde brief te versturen naar Platform Duurzaam Coevorden

4.2

Conceptaanvraag plaatsen zonnepanelen in veldopstelling ter plaatse van de Mepperstraat 18 in Meppen.

Zaaknummer 14128-2024

Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om zonnepanelen in een veldopstelling te plaatsen bij de Mepperstraat 18 in Meppen

4.3

Het herbestemmen van de agrarische grond naar een woonbestemming en daarna het realiseren van een nieuwe woning.

Zaaknummer 26545-2024

Medewerking te verlenen aan het verzoek om een woning te realiseren tussen Hoofdweg 54 en 56 in Coevorden

4.4

Conceptverzoek: realiseren kunstgrasveld, Witte Zandpad 1, Aalden.

Zaaknummer 28478-2024

  1. Medewerking te verlenen aan het verzoek om een kunstgrasveld te realiseren ter plaatse van Witte Zandpad 1 te Aalden onder de voorwaarde dat het kunstgrasveld zo ver als mogelijk uit de perceelgrenzen gepositioneerd wordt en het niet ten koste gaat van bestaande groenvoorzieningen.

4.5

Het organiseren van een muziekevenement tegenover de Scheerturfstraat 8 te Schoonoord.

Zaaknummer 29846-2024

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het omgevingsplan ten behoeve van het organiseren van een muziekevenement.

4.6

Het organiseren van een hindernissenparcours in en rond Sleen van

13 tot en met 15 september 2024.

Zaaknummer 30025-2024

Een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van het organiseren van een hindernissenparcours in en rondom Sleen van 13 tot en met 15 september 2024.

4.7

Bestuursopdracht naar toekomstbestendige governance-structuur EMCO groep.

Zaaknummer 29703-2024

  1. Kennis te nemen van de bestuursopdracht.
  2. De informerende brief aan de Raad vast te stellen en te tekenen.
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juni 2024,
De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.