BenW besluitenlijst 9 januari 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 9 januari 2024

Aanwezig:    

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig: 

Geen.       

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda 
2Besluitenlijsten van de vergaderingen van  dinsdag 19, 20 en 21 december 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1Aanpassing Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Zaaknummer 30607-2023
 1. Werkwijze voor het inkopen van leveringen en diensten onder de Europese drempel aan te passen.
 2. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 in te trekken;
 3. Het gewijzigde Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023 vast te stellen en per 1 december 2023 in te laten gaan.
4.2Subsidieregeling Initiatieven Gezond in Coevorden 2024. Zaaknummer 65285-2023
 1. Kennis te nemen van het GALA (Gezond Actief Leven Akkoord) plan van aanpak Fit en Vitaal Coevorden;
 2. Het subsidieplafond vast te stellen op € 107.600;
 3. Het nieuwe Uitvoeringsbesluit Algemene Subsidieverordening Coevorden vast te stellen;
 4. Het huidige Uitvoeringsbesluit Algemene Subsidieverordening Coevorden, in werking getreden op 1-1-2023, in te trekken;
 5. Het subsidieaanvraagformulier Initiatieven Gezond in Coevorden 2024 vast te stellen;
 6. De gemeenteraad middels bijgaande brief te informeren over de subsidieregeling Gezond in Coevorden 2024.
4.3Aankoop schatkamers Bentheimerpoort. Zaaknummer 66455-2023
 1. Te besluiten om beide schatkamers aan te kopen, conform de "ontwerpakte van levering schatkamers van Poort van Coevorden BV", kadastraal bekend gemeente Coevorden, sectie D, nummer 5585 en sectie D, nummer 5641.
 2. Voor de aankoop van beide schatkamers de overeengekomen koopprijs van € 1 excl. BTW te betalen.
4.4Jaarverslag 2022 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken 'De Nieuwe Veste'. Zaaknummer 42531-2023
 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2022 van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken 'De Nieuwe Veste'.
 2. De gemeenteraad te informeren over het Jaarverslag 2022 middels bijgaande informerende brief.
 UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 januari 2024

De secretaris en de voorzitter,

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.