BenW besluitenlijst 9 mei 2023

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 9 mei 2023.

Aanwezig: 

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder E. Holties en loco-secretaris mevrouw R. Wibiër.

Afwezig:    

geen afwezigen.    

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

 

2

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 25 april 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Concept Samenwerkingsagenda VDG

2023-2027

Zaaknummer 25727-2023

  1. College stemt in met de concept samenwerkingsagenda VDG 2023-2027

 

4.2

Schriftelijk vragen Politie Capaciteit –

A. Lubbelinkhof

Zaaknummer 27596-2023

  1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen.

 

4.3

Schriftelijke vragen Integraal Veiligheidsplan – A. Lubbelinkhof

Zaaknummer 27790-2023

  1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen

 

4.4

onttrekken openbaarheid parkeerplaatsen Weeshuisweide Coevorden

Zaaknummer 26374-2023

De raad voor te stellen:

  1. de parkeerplaatsen op de Weeshuisweide aan de openbaarheid te onttrekken, conform situatietekeningnr. 22.055-01 van 20 december 2022.

4.5

Plaatsing van woonunits op het terrein van het AZC voor de duur van 2 jaar

Zaaknummer 23633-2023

  1. Het advies van de Omgevingstafel over te nemen en aldus medewerking te verlenen aan de plaatsing van woonunits voor de duur van 2 jaar op het AZC-terrein.

4.6

Juridische procedure CQ

Zaaknummer 27641-2023

  1. In te stemmen met het definitieve schikkingsvoorstel.

 

 

Uitnodigingen

Besproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2023,

de loco-secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.