BenW besluitenlijst schriftelijke consultatieronde 25 april 2024

Besluitenlijst

van de vergadering/schriftelijke consultatieronde van burgemeester en wethouders op 25 april 2024.

Aanwezig:  

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:    

Geen.   

Nr.

Onderwerp

Besluit

4.1Besluit op bezwaar, 
Nordhornerstraat 23 te Coevorden
Zaaknummer 25536-2024
  1. Af te wijken van het advies van 3 april 2024 van de Bezwaarschriftencommissie Gemeente Coevorden
  2. Het bezwaar van C.T.C. ongegrond te verklaren
  3. Het weigeringsbesluit van 29 september 2023, kenmerk Z2022-002414, niet te herroepen
  4. Het verzoek van C.T.C. om vergoeding van kosten in verband met de behandeling van het bezwaar af te wijzen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2024

De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluitenexterne-link-icoon.