Landschap met kerkje Zweeloo en aan de rechterkant deel begraafplaats, aan de horizon oranje gloed zonsondergangLuchtfoto van het kerkje van Zweeloo tijdens zonsondergang

Beroep indienen

U gaat in beroep als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar . Op deze pagina leest u hoe u in beroep gaat. Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen over de procedure? Kijk dan op de website Rechtspraak en de website van Rijksoverheid

Stuur het beroep binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing op bezwaar 

U kunt het beroepschrift digitaal opsturen. Of stuur uw beroep per post naar: 

Rechtbank Noord-Nederland   

Afdeling Bestuursrecht   

Postbus 150   

9700 AD Groningen   

In het beroepsschrift staat in ieder geval:   

 • naam en adres van de persoon die het beroepschrift indient; 

 • de datum waarop het beroepschrift u het beroepschrift schrijft (niet de datum dat u het verstuurt); 

 • het besluit waartegen u in beroep gaat. Doe dat met een omschrijving en de datum van het besluit. Of met een kopie van het besluit of publicatie. 

 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit; 

 • uw handtekening. 

Het besluit wordt niet uitgesteld wanneer u bezwaar of beroep indient 

De gevolgen die bij het besluit horen, gaan al in. Wilt u voorkomen dat de gevolgen in gaan? Vraag dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland. Een voorlopige voorziening is een apart proces naast uw bezwaar- of beroepsprocedure.  U vraagt bij een voorlopige voorziening om de overtreding te beëindigen op te schorten zo lang er geen beslissing is genomen in de bezwaar- of beroepsprocedure. De voorzieningenrechter kijkt of er in uw geval een spoedeisende situatie geldt. En of de uitvoer van de dwangsom grote gevolgen voor u heeft die niet ongedaan kunnen worden. Een voorlopige voorziening geldt tot er een beslissing op uw bezwaar of beroep is genomen. 

Vraag een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter   

U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen wanneer er al een bezwaar- of beroepsprocedure loopt. U mag de voorziening digitaal aanvragen. Of stuur uw aanvraag per post naar: 

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling Bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

In het verzoekschrift staat in ieder geval: 

 • naam en adres van de persoon die het beroepschrift indient; 

 • de datum waarop u het beroepschrift schrijft (niet de datum dat u het verstuurt); 

 • het besluit waartegen u in beroep gaat. Doe dat met een omschrijving en de datum van het besluit. Of met een kopie van het besluit of publicatie. 

 • waarom er spoedeisend belang is bij het verzoekschrift; 

 • hoe de voorlopige voorziening er volgens u uit moet zien; 

 • uw handtekening.