Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan

Open deur

In een bestemmingsplan staat op welke manier een perceel mag worden gebruikt en wat en hoe er op dat perceel gebouwd mag worden.

Informatie over bodem en bestemmingsplannen aanvragen

Open deur

U kunt informatie bij ons opvragen over bestemmingsplannen en bodem. Het opvragen van informatie kost geld

Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Open deur

U kunt schade lijden als er een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan komt of bij het afgeven van een omgevingsvergunning. Dit heet planschade.