Bestemmingsplannen Gemeente Coevorden

Onderstaande bestemmingsplannen zijn in PDF-formaat beschikbaar. Deze bestemmingsplannen zijn indicatief. Het kan bijvoorbeeld zijn dat aan sommige delen geen goedkeuring is gegeven. 

De volledige versies liggen ter inzage bij de afdeling Leefomgeving, team Omgevingsontwikkeling.