Besluitvorming

Collegebesluiten

Icoon voorzittershamer

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders en neemt dan besluiten.

Officiële bekendmakingen

Icoon Computerscherm

De officiële bekendmakingen van de gemeente zijn te vinden op de landelijke website overheid.nl

Financieel beleid

Icoon euroteken

Ieder jaar verschijnen er verschillende financiële jaarstukken, zoals de begroting en het jaarverslag.

Zienswijze indienen

Icoon document

Bent u het niet eens met een voorgenomen besluit van de gemeente, dan kunt u een zienswijze indienen.

Ter inzage

Icoon boekje

Nieuw beleid binnen een gemeente ligt altijd een periode ter inzage, zodat iedereen een reactie kan geven op het beleid. Op deze pagina vindt u de documenten die nu ter inzage liggen.