Buiten-Spel

In de zomer van 2017, na drie jaar ervaring met het Verbindend Besturen, gaf het college van burgemeester en wethouders twee antropologen de opdracht om te onderzoeken wat de andere manier van besturen heeft gebracht.

Op welke wijze wordt het verbindend besturen in Coevorden beleefd? Wat gebeurt er? Hoe ervaren onze inwoners de stappen die we gezet hebben? Wat is er volgens hen nog (meer) nodig.

De heren Arnout Ponsioen en Ton Baetens voerden vele gesprekken en beschreven hun bevindingen beeldend in een boek: Buiten-Spel. Het zijn de ervaringen van de onderzoekers, het is hun tekst. Het college en de gemeenteraad gaan in de huidige bestuursperiode gezamenlijk aan de slag met een aantal van de aanbevelingen van de onderzoekers.

Het boek is ook beschikbaar voor de E-reader. Download het hier:

BestandBuiten-spel - Beleving van 'verbindend besturen' in Coevorden (bestand voor E-reader)