Internationale samenwerking

Coevorden is een grensgemeente. Het versterken van onze economie is speerpunt bij de internationale samenwerking. Het is belangrijk dat de gemeente Coevorden aantrekkelijk is voor bedrijven om zich hier te vestigen zodat er meer banen komen. Internationale samenwerking is daarbij van doorslaggevend belang. De gemeente heeft een aantal bedrijventerreinen waarvan één zelfs grensoverschrijdend: het Europark.

Niedersachsen

Door de grensligging en haar actieve opstelling is de gemeente Coevorden betrokken bij vrijwel alle ontwikkelingen tussen Noord-Nederland en de Duitse deelstaat Niedersachsen (Nedersaksen). De gemeente is deelnemer van een overleg om de samenwerking met Niedersachsen te verbeteren.

Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid

De gemeente is deelnemer van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid. Dit actieteam heeft als doel om werken en ondernemen over de grens makkelijker te maken. Het actieteam bestaat uit ministeries, grensprovincies, grensgemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Euregio’s.

EUREGIO en Eems Dollard Regio

De gemeente is lid van twee grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden:

  • EUREGIO: De EUREGIO maakt zich er sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland makkelijker te maken.
  • Eems Dollard Regio (EDR). De EDR is een Nederlands-Duits ontmoetingscentrum waar grensoverschrijdende bijeenkomsten en andere activiteiten plaatsvinden en talrijke grensoverschrijdende projecten op weg worden gebracht.

De gemeente Coevorden begeleidt verenigingen en organisaties om samen met Duitse partners gebruik te maken van Europese fondsen. Het gaat met name om Interreg A en het Leaderprogramma

Samen met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is de gemeente Coevorden actief op Europees niveau op onderwerpen die passen in de strategische agenda van Coevorden. Voorbeelden hiervan zijn grensoverschrijdend ondernemerschap en railgoederenvervoer. De contacten zijn onder andere gericht op het verbeteren van de North Sea Baltic Corridor richting partnerstad Brest en de aansluiting op de Nieuwe Zijderoute. 

De gemeente Coevorden heeft twee stedenbanden:

  • Nordhorn: de samenwerking met Nordhorn is gericht op het bij elkaar brengen van organisaties uit beide gemeenten, zoals toeristische en culturele organisaties.
  • Brest: de band met Brest gaat over het versterken van het railgoederenvervoer.