Verkiezingen en stemmen

In Nederland kennen we verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten, de Tweede Kamer, het Europees parlement en Waterschappen. De Europese verkiezingen zijn iedere vijf jaar, alle andere verkiezingen vinden elke vier jaar plaats. Ook zijn er referenda (volksraadplegingen). Op de website van de rijksoverheid vindt u wanneer de verkiezingen of referenda zijn.

Gemeenteraadsverkiezingen

Icoon groep mensen

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.

Verkiezingen

Icoon persoon

Er zijn verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten, de Tweede Kamer, het Europees Parlement en waterschappen.

Publicaties omtrent verkiezingen

Icoon document

Op deze pagina vind u de officiële publicaties die gedaan zijn rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018