Verkiezingen en stemmen

In Nederland kennen we verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten, de Tweede Kamer, het Europees parlement en Waterschappen. De Europese verkiezingen zijn iedere vijf jaar, alle andere verkiezingen vinden elke vier jaar plaats. Ook zijn er referenda (volksraadplegingen). Op de website van de rijksoverheid vindt u wanneer de verkeizingen of reverenda zijn.

Gemeenteraadsverkiezingen

Icoon groep mensen

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.

Referendum Sleepwet

Icoon voorzittershamer

Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen kunt u ook uw stem uitbrengen tijdens het referendum voor de Sleepwet.

Verkiezingen

Icoon persoon

Er zijn verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten, de Tweede Kamer, het Europees Parlement en waterschappen.