Bestuursprogramma 2018 - 2022

Het Bestuursprogramma 2018-2022 heet 'Ruimte om te doen!'. In de vorige bestuursperiode moest vooral bezuinigd worden. In deze periode is er weer ruimte om te doen. Ruimte om te investeren en achterstanden weg te werken én ruimte voor inwoners met goede initiatieven. In het bestuursprogramma beschrijft het college van burgemeester en wethouders kort en bondig wat de ambities voor 2018 tot 2022 zijn.

Wilt u meer lezen? Download dan het bestuursprogramma.

Coalitieakkoord

Voorafgaand aan het bestuursprogramma gingen de coalitiepartijen na de verkiezingen aan de slag met het coalitieakkoord. Hierin werd al in grote lijnen de koers bepaald. In april 2018 werd het coalitieakkoord vastgesteld. Het coalitieakkoord lezen kan ook.

Coevorden verbindt

Het college heeft in 2014 gekozen voor de bestuursstijl Verbindend Besturen. Dit doen ze onder de naam Coevorden Verbindt. Deze bestuursstijl is gebaseerd op de gedachte van participatie. Want het college gelooft in de samenleving, in de ideeën die inwoners hebben en de initiatieven die ze samen nemen. Daar wil het college op aansluiten. Niet overnemen, niet voorkauwen, maar daar versterken waar het nodig is. Lees meer over Coevorden Verbindt.