Bijstand aanvragen

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Inschrijven als werkzoekende en/of bijstandsuitkering aanvragen

 • U gaat naar de website van UWV, Werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 • Daar schrijft u zich in als werkzoekende. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft.
 • U vraagt de bijstand aan. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft.
 • UWV kijkt of er werk voor u is.
 • Kunt u niet meteen aan de slag? Dan stuurt UWV uw bijstandsaanvraag door naar de gemeente.
 • U wordt uitgenodigd voor een werkintake.
 • Uitkeringsverwerking in Emmen nodigt u uit voor een inkomensintake.
  Dan wordt bepaald of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Heeft u huisgenoten? Bekijk hoe dit invloed kan hebben op de hoogte van uw uitkering.

Voorschot aanvragen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet de gemeente eerst een beslissing nemen. Als dit langer duurt dan 4 weken ontvangt u een voorschot. De gemeente betaalt het voorschot binnen 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering.

De bijstand voor jongeren is voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar zonder werk of opleiding. U moet eerst zelf 4 weken op zoek naar een baan of opleiding. Dit noemen we een zoekperiode. Pas als dat niet lukt, kunt u een bijstandsuitkering krijgen. De gemeente controleert of u voldoende uw best heeft gedaan.

Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u daardoor niet werken? Dan krijgt u misschien een Wajong-uitkering. Deze uitkering krijgt u van UWV.

 • Schrijft u zich in als werkzoekende en doe een aanvraag voor een uitkering op Werk.nl.
 • Vanaf dan gaat de 4 weken zoekperiode in.
 • Heeft u na 4 weken nog geen baan of opleiding? Dan vervolgt u op Werk.nl de aanvraag en dient de aanvraag in.
 • Wij nemen daarna contact met u op om een afspraak te maken.
 • U komt bij ons langs en we bespreken uw situatie en de mogelijkheden om aan het werk te komen of een opleiding te volgen.

Heeft u vragen of wil u meer informatie? Bel dan naar Werkplein Zuid-Oost Drenthe via telefoonnummer: 088 898 9294.