Gele heftruck staat voor grote stapels hout op pallets.

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Beschrijving

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Heeft u minder inkomsten door het coronavirus? Dan kunt u de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) aanvragen. Hiermee krijgt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen.

Aanvragen

De Bbz-regeling wordt voor de gemeente Coevorden uitgevoerd door de gemeente Emmen. Doe uw aanvraag bij Menso. Zij zijn telefonisch te bereiken op het nummer 0800-1801.

Na uw aanvraag kijkt de gemeente of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren om in uw levensonderhoud te voorzien.

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

  • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd.
  • Uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm.
  • U kunt geen lening krijgen van een bank of andere geldschieters.
  • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
  • Uw bedrijf kan na de periode van bijstand weer voldoende inkomsten opleveren.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De voorwaarden om deze uitkering te kunnen krijgen, zijn onder andere:

  • Het bedrijf is in principe levensvatbaar
  • De ondernemer wil het bedrijf voortzetten

Let op: oudere ondernemers en zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen zijn uitgezonderd. Zij hoeven geen levensvatbaar bedrijf te hebben.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Actief voor Werk. Bel naar 140524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl

Wet en regelgeving

Meer informatie