Binnenstad Coevorden is met Bentheimer Poort historische hotspot rijker

18 maart 2024
Algemeen

De laatste lampen worden vanavond opgehangen. Morgen komen aan de gevel nog een aantal grote objecten. Daarmee is de ‘nieuwe’ Bentheimer Poort gereed en voor het publiek te bekijken. Donderdag 14 maart werd het geheel aan de pers gepresenteerd. Wie langs de toegang van de Bentheimerstraat loopt kan er niet omheen. Vitrines aan weerzijden van de straat waar je de fundamenten van de vroegere stadspoort kunt aanschouwen. Ze zijn duidelijk zichtbaar en op een mooie manier in het fonkelnieuwe appartementencomplex ‘De Poort van Coevorden’ opgenomen. Zelfs aan de binnenkant in de wand van de parkeergarage zodat het ook voor de bewoners heel speciaal is. In de vitrine zijn bodemvondsten tentoongesteld die in de buurt zijn opgegraven, zoals kannen, glazen, wapens, lakzegels en een berenklauw. Ze zijn grotendeels in een commandeurswoning in de buurt gevonden. De stukken zijn uitvergrote replica’s. De echte voorwerpen blijven in het depot. Anders zou er een klimaatbeheersingsplan gemaakt moeten worden om de voorwerpen goed te houden wat veel te duur zou worden. Aanvankelijk waren er plannen met het Stedelijk Museum om de originele stukken in de collectie van het museum te op te nemen. Die optie staat nog steeds open.

Werda?

Aan de overkant van de vitrine zie je wapens die op je zijn gericht. In de stadsvloer van de Bentheimerstraat komt binnenkort groot de tekst Werda. Die is afgeleid van de vraag ‘Wie is daar?’ die werd vroeger gesteld als mensen door de Bentheimer Poort de stad binnen kwamen. Die 5 letters worden in 10 natuurstenen gefreesd. Die natuurstenen zijn hergebruikt en afkomstig van de huidige Markt.

Wensbeeld

De plannen om de Bentheimer Poort beleefbaar te maken zijn in 2007 ontstaan. Op deze plek stond eerder het arbeidsbureau en assurantiekantoor Reinders. Die gebouwen zijn destijds door gemeente gekocht en gesloopt om uitvoering te geven aan het wensbeeld Binnenstad Coevorden van architect Shyam Khandekar. Toen was al duidelijk dat daaronder waarschijnlijk de restanten van de Bentheimer Poort lagen. De Bentheimer Poort dateert uit de zeventiende eeuw en vormde vroeger de zuidelijke toegang tot de stad. De poort werd rond 1870 afgebroken. Om de kosten in de hand te houden werd er na de sloop van de gebouwen eerst zwarte grond op gestort.

Beleefbaar

Omdat er op die plek weer gebouwd ging worden en de gemeente had toegezegd de grond bouwrijp te maken werd er in 2018 en 2019 archeologisch onderzoek gedaan. Archeologen vonden er inderdaad de restanten van de Bentheimer Poort. Er werden plannen gemaakt om de Bentheimer Poort zichtbaar en beleefbaar te maken. In 2021 stelde de raad 1,1 mln euro beschikbaar om de historische beleving van de Bentheimer Poort veilig te stellen. Ook de provincie droeg bij met 150.000 euro. 
Aanvankelijk is nog overwogen om de echte poort weer terug te brengen. Echter om die te laten voldoen doen aan de hedendaagse verkeersstandaarden zou de poort een stuk groter moeten worden. Het zou een kolossaal bouwwerk worden. Het advies van de welstandscommissie was om dat niet te doen.

Feestelijke presentatie

Vanaf begin april 2024 starten de werkzaamheden aan de straat om die woonrijp te maken. Dan worden ook de natuurstenen gelegd. Begin mei 2024 moet dit klaar zijn. Half juni worden de Bentheimer Poort én de Weeshuisweide feestelijk gepresenteerd aan het grote publiek. Daarvoor worden allerlei middeleeuwse festiviteiten bedacht.