Blog Categorie: RUIMTE voor jou

Pleegouder zijn, hoe is dat?

De Week van de Pleegzorg vindt plaats van woensdag 30 oktober tot en met woensdag 6 november. In deze week wordt landelijk de aandacht gevestigd op het belang van pleegzorg. Jan (46) en Christa (44) van der Sleen zijn pleegouders. Zij kozen voor crisispleegzorg en vertellen graag hun verhaal.

Taalmaatjes Marian Leemans en Shan Jiang

In een nieuw land krijg je met een nieuwe taal te maken. Hoe beter je die taal spreekt, hoe beter je jezelf kunt redden. Dat geldt ook voor Nederlandse mensen die laaggeletterd zijn. Via het Taalpunt kunnen mensen die de Nederlandse taal willen verbeteren  in contact komen met een taal-vriijwilliger. Samen werken ze dan aan het leren van de Nederlandse taal.

Samen krachtig: Reinder en Janny Schonewille en Lies Dekker

Onder de noemer ‘Samen Krachtig’ werken de collega’s binnen het Sociaal Domein samen om die ondersteuning zo goed mogelijk te regelen. In een serie duo-interviews brengen we klant en collega in beeld. We laten zien hoe zij samen krachtig staan.  Reinder en Janny Schonewille uit Geesbrug staan samen met klantmanager Lies Dekker krachtig als het gaat om maatschappelijke ondersteuning. 

Samen krachtig: Elle Wiltjer en Debbie de Grote

In een serie duo-interviews brengen we klant en collega in beeld. We laten zien hoe zij samen krachtig staan.  Elle Wiltjer uit Coevorden staat samen met klantmanager Debbie de Grote krachtig in de schuldhulpverlening.