RUIMTE voor jou

Show this Category in the Blog overview: 

Pleegouder zijn, hoe is dat?

De Week van de Pleegzorg vindt plaats van woensdag 30 oktober tot en met woensdag 6 november. In deze week wordt landelijk de aandacht gevestigd op het belang van pleegzorg. Jan (46) en Christa (44) van der Sleen zijn pleegouders. Zij kozen voor crisispleegzorg en vertellen graag hun verhaal.

Taalmaatjes Marian Leemans en Shan Jiang

In een nieuw land krijg je met een nieuwe taal te maken. Hoe beter je die taal spreekt, hoe beter je jezelf kunt redden. Dat geldt ook voor Nederlandse mensen die laaggeletterd zijn. Via het Taalpunt kunnen mensen die de Nederlandse taal willen verbeteren  in contact komen met een taal-vriijwilliger. Samen werken ze dan aan het leren van de Nederlandse taal.