Coevorden geeft gas op sport & leefstijl

Voorkomen is beter dan genezen. Inwoners die zich gezond voelen, langer leven en actief meedoen. Dat is wat de gemeente Coevorden de komende jaren wil bevorderen.  De levensverwachting in onze gemeente ligt voor een grote groep inwoners namelijk zeven jaar lager dan het landelijke gemiddelde. Begin mei van dit jaar startte Alieke Wijnholds als beleidsmedewerker Sport & Leefstijl bij de gemeente Coevorden: ‘Als gemeente doen we al veel aan het stimuleren van gezonder leven. Zo hebben we bijvoorbeeld het Stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’ waarmee wij ons richten op het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl. Daarmee ondersteunt de gemeente veel mooie initiatieven. Mijn doel is om de activiteiten in Coevorden nog verder uit te breiden en ook te borgen voor de toekomst. Dat kan bijvoorbeeld doordat we in mei JOGG-gemeente zijn geworden.’

 

JOGG

Als JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht) gaan we sterk inzetten op het verminderen van overgewicht bij jongeren. Daarvoor willen we nog beter samenwerken, bijvoorbeeld met sportclubs, artsen, GGD, kinderopvang, supermarkten, scholen en kerken. Samen met al deze personen en instanties willen we onder andere bereiken dat kinderen tweemaal per dag minimaal dertig minuten bewegen, dat ze meer water drinken, dat ze gezond ontbijten en dat ze  genoeg groente en fruit eten. 

 

Meer sportende inwoners

Ook gaan we als gemeente onderzoeken of het instellen van buurtsportcoaches haalbaar is en we gaan kijken of we kunnen toewerken naar een lokaal sport/preventieakkoord waarin we, samen met partners zoals sportverenigingen, onderwijs, zorginstellingen en maatschappelijk welzijn zoveel mogelijk mensen (jong en oud!) met plezier kunnen laten sporten en bewegen in de gemeente Coevorden.