Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Bodem- en bodemonderzoek

U wilt meer informatie over de bodemkwaliteit van een stuk grond. Op deze pagina leest u daar meer over. 

Via de gemeente of via het omgevingsloket

U kunt zelf de bodemkwaliteit op Bodemloket bekijken. Wij adviseren u toch om de meest recente bodeminformatie op te vragen. Want het bodemloket heeft niet altijd de nieuwste informatie. 

De Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) doet alle bodemtaken. De RUDD doet deze taken namens de gemeente of provincie. Ze doen alle taken die te maken hebben met vergunningen, toezicht, handhaving en advisering. 

Deze wetten en regelingen gelden voor bodemverontreiniging: 

In de Provinciale Omgevings Verordening staan meer regels en informatie die u in een saneringsplan moet opnemen.  

Merkt u dat er ergens bodemverontreiniging gebeurt? Meldt dit dan via Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

Meer informatie 

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Kijk dan op de website van het RUD. U gebruikt deze website om informatie over bodemkwaliteit van uw stuk grond op te vragen. En u ziet hoe het stuk grond vroeger is gebruikt. De RUD doet dit onderzoek namens de provincie of de gemeente.                                                

Op de website van de Publieke dienstverlening vindt u een kaart. Hierop staat informatie over open datasets van de overheid met actuele geo-informatie.                      

U vindt op de website van de provincie informatie over beheer en beleid van de Provincie.                            

Rijkswaterstaat Bodem+ is een uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van infrastructuur en waterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen. 

Op de website van het Bodemloket kunt u online bodemkwaliteitskaarten checken.