Bodemonderzoek aanvragen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Of heeft u een bedrijf en gebruikt u bouwstoffen? Dan moet u misschien een bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit vraagt u aan via Omgevingsloket online.

Beschrijving

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

Heeft u een onderneming of bent u van plan een bedrijf te beginnen? En heeft u daarbij een omgevingsvergunning voor het milieu nodig (vroeger milieuvergunning)? Dan moet u vaak ook een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Bodemonderzoek kan daarnaast ook nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie (niet voor particulieren).
  • Het bestemmingsplan verandert.

Als de bodem niet geschikt is voor het bedoelde gebruik zal extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk zijn. 

Een bodemonderzoek is niet onbeperkt geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na verloop van tijd nog kloppen.

U laat het onderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd bureau.

Aanvragen

Wilt u weten of bestaande bodemrapporten nog gebruikt kunnen worden? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Als er een nieuw rapport moet komen, schakelt u zelf een bodemonderzoeksbureau in. Voordat zij het onderzoek uitvoeren nemen zij contact met ons op voor het verzamelen van gegevens.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een bodemonderzoek zijn onder andere:

  • U heeft toestemming van de eigenaar van de grond waar u bodemonderzoek wilt doen. Is de grond van de gemeente? Dan vraagt u toestemming aan de gemeente.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vergunningen. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie