3 bovenlichamen ridders met helm in zwaardgevecht ramen woningen op achtergrond

Bomen kappen

Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Beschrijving

Als u een boom gaat kappen of rooien dan kan het het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Wanneer de stam op 1.30 meter hoogte 30 cm of meer is, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Als de boom op de lijst met uitzonderingen staat is er geen vergunning nodig.

Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

De volledige regelgeving is opgenomen in de Bomenverordening van de gemeente.

Aanvragen

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van uw buren.

Zo vraagt u een vergunning voor het kappen van een boom aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door: wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • uw reden om te willen kappen
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Ook moet u een situatieschets aanleveren waarop u aangeeft waar de boom staat en foto’s van de boom/bomen die u gaat kappen.

Voorwaarden

U hoeft niet altijd een vergunning aan te vragen. Als u aan de drie onderstaande voorwaarden voldoet, is er geen vergunning nodig.

 • de boom staat in uw tuin of op uw erf
 • de boom maakt geen deel uit van een windsingel of houtwal
 • de boom staat op onderstaande lijst:
  • Abies - Zilverspar
  • Amelanchier - Krentenboompje
  • Araucaria - Apenboom
  • Betula - Berk
  • Catalpa - Trompetboom
  • Cedrus - Ceder
  • Chamaecyparis - Schijncypres
  • Cornus - Kornoelje
  • Crataegus - Meidoorn
  • Cryptomeria - Japanse ceder
  • Elaeagnus - Olijfwilg
  • Ficus - Gewone vijg
  • Gleditsia - Valse Christusdoorn
  • Hippophae - Duindoorn
  • Koelreuteria - Blazenboom
  • Laburnum - Gouden regen
  • Larix - Larix
  • Magnolia - Beverboom
  • Malus* - Sierappel
  • Metasequoia - Chinese moerascypres
  • Mespilus - Mispel
  • Morus - Moerbei
  • Nothofagus - Schijnbeuk
  • Parrotia - Persische parrotie
  • Picea - Fijnspar
  • Pinus - Den
  • Populus - Populier
  • Prunus* - Sierkers
  • Pseudotsuga - Douglasspar
  • Pyrus* - Sierpeer
  • Salix - Wilg
  • Sequoiadendron - Mammoetboom
  • Sorbus - Lijsterbes
  • Taxodium - Moerascypres
  • Taxus - Venijnboom
  • Thuja - Levensboom
  • Tsuga - Canadese hemlock

Het geldt voor alle soorten (species, variëteiten en cultuurvariëteiten).

* uitgezonderd hoogstamfruitbomen (Malus, Prunus, Pyrus).

Hoe lang gaat het duren?

U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Kosten

Het aanvragen van een vergunning kost: € 58,70 (tarief 2023).

Bezwaar

Wilt u bezwaar maken? Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de bezwaartermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief en mag u de boom kappen. De exacte datum wordt ook in de vergunning gezet.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vergunningen. Bel naar 14 0524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie