Carbid schieten

In Noord-Nederland is het afschieten van carbid, met melkbussen, tijdens oud- en nieuw een bekende traditie. In gemeente Coevorden is het op 31 december toegestaan tussen 09:00 en 17:00 uur carbid af te schieten.

Voor het afschieten van carbid hoeft u geen melding te doen.

Voorwaarden en regels

Omdat het afschieten van carbid niet zonder gevaren is. Moet u zich wel aan een aantal voorwaarden en regels houden. Dit heeft te maken met de veiligheid en het voorkomen van onnodig overlast.

U hoort zich te houden aan:

Een nieuwe locatie aanvragen binnen de bebouwde kom is niet meer mogelijk.