Coevorden onderneemt

Ondernemers uit de hele gemeente en de gemeente werkten in 2018 samen aan een nieuwe Economische Visie. Het college van burgemeester en wethouders ging met deze visie akkoord en ook de gemeenteraad stemde in met de plannen. In juni 2019 ondertekenden Gerrie Westenbrink (voorzitter Ondernemend Coevorden) en wethouder Jan Zwiers een convenant. De formele bevestiging van de samenwerking en de start van verschillende projecten: Ruimte voor Pioniers, FabLab, Revitalisering bedrijventerreinen, Ondernemersdienstverlening en Ondernemen in het dorp van de toekomst. Samen met bedrijven uit de dorpen én Coevorden gaan we aan de slag met het versterken van de economie.

Zowel ondernemersverenigingen als individuele bedrijven zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen in één van deze projecten. Vragen? Mail dan naar bedrijven@coevorden.nl

Lees meer: