Conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning

Wilt u weten of uw aanvraag omgevingsvergunning tot een vergunning zal leiden? Doe dan vooraf een conceptaanvraag. Bij een conceptaanvraag aanvraag levert u een concreet schetsplan aan. Deze toetsen we aan de bestemmingsplanregels en milieuregels. Is dit allemaal akkoord? Dan toetsen we ook aan de Welstandnota.

Het is nodig dat u zich ter voorbereiding van uw conceptaanvraag verdiept in deze regels. Zo weet u waar uw plan aan moet voldoen. Op deze pagina leest u hoe dit werkt en wat u nodig heeft.

Conceptaanvraag indienen via Omgevingsloket

In het bestemmingsplan staat hoe u een stuk grond mag gebruiken en wat u mag bouwen. Ook staat er in onder welke voorwaarden we aan plannen meewerken. Het is belangrijk dat u niet alleen het artikel leest waarin de bestemming van het perceel staat. Ook de inleidende en algemene regels zijn belangrijk om te lezen. Tot slot geeft ook de toelichting op het bestemmingsplan veel handige informatie.

Het bestemmingsplan vindt u op de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het zoeken werkt als volgt:

 • Klik op het groene vlak plannen zoeken. Er opent zich een nieuw scherm waarin u uw adres invult. Vervolgens komt er een lijst met bestemmingsplannen tevoorschijn.
 • Klik op het bestemmingsplan. Vaak is dit bestemmingsplan Kernen, Buitengebied, Bedrijventerreinen Stad, Lokale terreinen of een naam van de recreatieparken.
 • Er komen verschillende kleuren in beeld en rechts een scherm met de naam van de bestemming (enkelbestemming). Ook vindt u eventuele aanvullingen daarop (dubbelbestemming) zoals Waarde, Erf, Bouwvlak.
 • Klik op de enkelbestemming en er opent zich een nieuw scherm. Hier staat aangegeven wat er qua gebruik en bebouwing mogelijk is op deze locatie. Boven in dit scherm kunt u meer informatie vinden over het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld de toelichting, aanvullende regels en bijlagen.

Als u er niet uitkomt, bel dan via ons telefoonnummer 14 0524. Wij zijn iedere werkdag tot 12.00 uur bereikbaar.

Milieu informatie

De milieu informatie is belangrijk als u een bedrijf bent of als u een ontwikkeling heeft vlakbij een bedrijf/agrariër. Milieu informatie vindt u op www.infomil.nl.

U maakt zelf het plan. Wij hebben niet de rol om het plan voor u uit te werken of suggesties te doen om tot een plan te komen. Wel kunt u zich hierin laten bijstaan door een adviseur.

De conceptaanvraag doet u digitaal via het Omgevingsloket.

Wilt u meer informatie over het indienen van uw aanvraag? Kijk dan op de website van Infomil.

Voor een conceptaanvraag omgevingsvergunning hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij een aanvraag omgevingsvergunning. U moet deze gegevens bij een conceptaanvraag aanleveren:

Bestemmingsplan toets

 • Situatietekening, schaal 1:500/1000
 • Plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie, schaal 1:100
 • Opgave van het gebruik van de locatie
 • Beschrijf uw plannen vergeleken met de regels uit het bestemmingsplan en de algemene afwijkingsregels. Geef daarbij aan of uw plan aan het bestemmingsplan voldoet of niet. Voldoet uw plan niet aan het bestemmingsplan? Levert dan ook de informatie onder het kopje ‘bij afwijken van het bestemmingsplan’ aan.

Bij afwijken van het bestemmingsplan:

 • Omschrijf de wijziging vergeleken met hoe de situatie nu is
 • Motiveer waarom dit plan noodzakelijk is.
 • Geef aan wat uw plannen ons als gemeente opleveren. Bijvoorbeeld: Wat is de ruimtelijke impact? Hoe gaat u om met parkeren? Zijn er gevolgen qua geur en geluid? Waar sluit uw plan aan op het gemeentelijke beleid? Wat zijn de effecten op de omgeving? Zijn er andere oplossingen om uw plan te kunnen realiseren?

Milieu (alleen aan te leveren door bedrijven en agrariërs)

 • Beschrijving van de locatie
 • Omschrijving van de activiteiten van uw bedrijf
 • Beschrijving van de aard en de omvang van de gevolgen van de activiteit

Kijk voor meer informatie over milieu op de website van Infomil.

Welstand

 • Geveltekeningen, doorsneden en plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie, schaal 1:100
 • Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen, schaal 1:5/10
 • Situatietekening schaal 1:500/1000
 • Foto’s van de situatie hoe die nu is en van aangrenzende gebouwen en percelen
 • Informatie over materiaal- en kleurgebruik van de gevels, kozijnen, ramen en deuren, dakbedekking, de afwerking van de dakrand/dakgoot (boeideel), plinten, enzovoort.
 • Beschrijving van het gebruik van de verschillende ruimten

Wij beoordelen uw plan. Daarna krijgt u van ons te horen of uw plan kans van slagen heeft of dat er nog aanpassingen nodig zijn. Het is niet mogelijk om in bezwaar of beroep te gaan tegen onze beoordeling. Wilt u dat wel? Dan zult u een officiële vergunningaanvraag moeten indienen.

Een conceptaanvraag is geen officiële aanvraag. Hiervoor gelden dan ook geen wettelijke termijnen. De behandeltijd per conceptaanvraag kan sterk verschillen. Deze hangt af van hoe ingewikkeld uw conceptaanvraag is en hoe compleet en netjes u de informatie aanlevert.

Valt uw aanvraag binnen de algemene afwijkingsregels van het bestemmingsplan of is er alleen een Welstandtoets nodig? Dan proberen uw aanvraag binnen 6 weken te behandelen. Voor grotere en ingewikkeldere plannen kan deze termijn langer zijn.

Een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning kost: € 212,15. Deze kosten worden verrekend bij het verlenen van de vergunning (tarief 2021).

Heeft u vragen? Bel dan met de frontoffice vergunningen via 14 0524. Wij zijn elke dag bereikbaar tot 12:00. Dit praat makkelijker dan dat wij over en weer gaan e-mailen.