Contractpartners maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een wet op het gebied van welzijn en zorg. Belangrijk doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is meedoen! Iedereen, van elke leeftijd, gehandicapten en niet-gehandicapten, met en zonder problemen kan volwaardig meedoen in de samenleving.

De Wmo gaat ervan uit dat iedereen eerst zelf op zoek gaat naar mogelijkheden om zelfstandig te functioneren. Lukt dat niet, dan kunt u bij de gemeente terecht om te bekijken of er ondersteuning mogelijk is. Als dit het geval is dan heeft de gemeente met verschillende zorgaanbieders afspraken gemaakt. Niet alle aanbieders bieden alle soorten zorg en ondersteuning.

Uw WMO-consulent kan u helpen bij het kiezen van een geschikte zorgaanbieder:

Aanbieders Participatie

Aanbieders participatie en zelfredzaamheid

Aanbieders huishoudelijke hulp