Coronasteun

Welke Coronasteun is er voor organisaties in de gemeente Coevorden?
De uitbraak van Corona heeft voor een grote groep mensen grote gevolgen. Ook voor inwoners van de gemeente Coevorden. We willen, zodra dat weer kan, het liefst het normale leven hervatten. Dat is echter niet voor alle inwoners gemakkelijk. Organisaties, waaronder ondernemers kunnen een beroep doen op verschillende financiële steunregelingen en dienstverlening voor schuldhulp.

De gemeente Coevorden zet op twee manieren geld in. Als compensatie en in de vorm van een stimulans aan sectoren. In 2021 geven we steun voor sport, gemeentelijk vastgoed, kunst en cultuur en ondernemers.

Daarnaast geven we steun voor een Frisse Start na Corona voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Coevorden. Bijvoorbeeld activiteiten van sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties. 

Voor de grote organisaties zet de gemeente in op maatwerk. In gesprekken met deze organisaties wordt gekeken wat er mogelijk en nodig is. Voor de vier zwembaden in onze gemeente werd in april 2021 bijvoorbeeld een aanvraag gedaan in het kader van een landelijke regeling. In 2020 hebben vele sportverenigingen via bonden ook al steun ontvangen in verband met corona. Sportvereningen zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers.  Die verenigingen kunnen een aanvraag doen voor de 'Frisse Start regeling'. Kijk voor meer informatie onderaan deze pagina onder het kopje Frisse start voor vrijwilligersorganisaties 

In 2020 en een groot deel van 2021 hebben huurders en gebruikers vrijwel geen gebruik kunnen maken van gemeentelijke accommodaties. Deze situatie van overmacht leidt ertoe dat zij vergoedingen zouden moeten betalen zonder dat zij gebruik kunnen maken van de accommodaties. Er zijn afspraken gemaakt over opschorting van betalingstermijnen om ervoor te zorgen dat niemand in de problemen komt. Opschorting betekent dat er op een later moment alsnog moet worden betaald. Met noodsteun uit het Rijk zet de gemeente een stap verder.

Huurkorting

Er is voor 2020 een huurkorting vastgesteld. Daarmee wordt huurders en gebruikers voor een bepaalde periode huur of andere vergoedingen kwijtgescholden. Dat biedt de ruimte voor deze organisaties om, zodra dat kan, hun activiteiten weer op te pakken, zonder alsnog voor kosten uit de achterliggende periode te komen staan.

Voor de grote culturele instellingen zet de gemeente in op maatwerk. Net als voor de sport wordt ook hier aan de hand van gesprekken met deze organisaties gekeken wat er mogelijk en nodig is. Als het mogelijk is wordt dat gedaan in de vorm van een regeling.

Waarderingssubsidie

De amateurkunst- en cultuurverenigingen krijgen een  steuntje in de rug. Deze verenigingen bestaan soms al vele jaren en zijn belangrijk voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente. Elk van deze verenigingen kan een waarderingssubsidie aanvragen van €300,-.
Wilt u meer weten over de waarderingssubsidie? Of deze direct aanvragen? Kijk dan op de pagina over de waarderingssubsidie voor kleine culturele instellingen in de gemeente Coevorden.  

De gemeente gaat in gesprek met organisaties in deze categorie die aangeven dat zij grotere problemen ondervinden van Corona.

Voor de ‘kunstbeoefenaars’ wil de gemeente een koppeling maken met andere gemeentelijke activiteiten en doelstellingen op het gebied van kunst en cultuur. Vanaf augustus 2021 tot en met 2022 is Coevorden culturele gemeente van Drenthe.

De gemeente komt op een aantal terreinen de ondernemers tegemoet. Bijvoorbeeld in het heffen van belastingen en het flexibel omgaan met regels en vergunningen. Het gaat om het volgende pakket aan maatregelen:

  • Uitstel van de betalingstermijn voor de aanslag OZB en Rioolheffing en de BIZ-bijdrage tot 30 september 2021 met 4 vervaltermijnen, namelijk 30 september 2021, 31 oktober 2021, 30 november 2021 en 31 december 2021;
  • Uitstellen van de definitieve aanslag toeristenbelasting over 2020. Deze wordt opgedeeld in 4 vervaltermijnen: 30 september 2021, 31 oktober 2021, 30 november 2021 en 31 december 2021;
  • Er wordt geen voorlopige aanslag voor de toeristenbelasting over het jaar 2021 opgelegd, maar achteraf in 2022 afgerekend op basis van het werkelijk aantal overnachtingen in 2021;
  • Tot 1 januari 2022 worden geen leges in rekening gebracht voor het organiseren aan evenementen, verstrekken van bollardsontheffing in de binnenstad van Coevorden, en het verstrekken van ontheffingen op grond van de Drank- en Horecawet voor evenementen.

Een aantal van deze maatregelen zijn met terugwerkende kracht in werking getreden. 
Meer informatie over algemene steunregelingen voor ondernemers vindt u op de pagina met ondernemersvragen over coronasteun.

De gemeente ondersteunt vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen. Bijvoorbeeld activiteiten van sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties. U kunt daarvoor maximaal €1500,- per organisatie aanvragen. 

Samenwerken

Er wordt aangeraden om bij de organisatie van activiteiten zoveel mogelijk met andere vrijwilligersorganisaties samen te werken. Daardoor is er organisatorisch meer mogelijk.

Subsidieplafond 

​​​​​De Provincie Drenthe heeft €50.000,- beschikbaar gesteld voor de Frisse Start regeling. Gemeente Coevorden verdubbelt dit bedrag waardoor er €100.000,- beschikbaar komt voor deze subsidieregeling. Vrijwilligersorganisaties kunnen vanaf 17 mei 2021 maximaal € 1.500,- aanvragen. 
De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het totale subsidieplafond van €100.000,- is bereikt.

Aanvragen

Wilt u meer informatie of direct aanvragen? Kijk dan op onze pagina over de Frisse start regeling.