Culturele gemeente 2021-2022

Thema en logo 

Verhalen verbinden ons: dat is de boodschap van Coevorden als Culturele Gemeente in 2021-2022. In het programmaplan staan vier pijlers centraal, verbinden, verhalen, vieren en versterken.

Het plan kwam tot stand met hulp van allerlei culturele organisaties en inwoners. Zij dachten in november 2020 mee tijdens de aftrapbijeenkomst. Coevorden als Culturele Gemeente heeft ook een logo. Een logo dat iedereen die iets organiseert in het kader van Culturele Gemeente, mag gebruiken.

Cultureelcoevorden.nl

Op de website Cultureel Coevorden kunt u de logobestanden downloaden en het laatste nieuws volgen.

Programmaplan

Ook is het programmaplan vastgesteld en overhandigd aan gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe. Het programmaplan is hier te zien. 

PDF Programmaplan

Op 5 februari 2020 verzonden we hierover het eerste persbericht: PDF Persbericht

Jeroen Huizing en Roelie Lubbers

Foto: Cultuurwethouder Jeroen Huizing en kwartiermaker Roelie Lubbers

Tijdens het slot van het openluchttheaterstuk De Toorn van Thunaer is Coevorden benoemd tot culturele gemeente van Drenthe 2021-2022. En daar zijn we trots op! Het betekent dat we verder kunnen werken aan de rijke cultuur van onze gemeente. Deze benoeming valt samen met de viering van 350 jaar Coevordens Ontzet. We maken er een geweldig cultureel programma van!

Ons fundament, ons historische erfgoed, is de basis van het programma. Daarmee bedoelen we onze stad en dorpen, het landschap, de tradities, onze ligging, onze taal en geschiedenis. De 4 V's vormen de pijlers van het programma: Verbinden, Verhalen, Versterken en Vieren. Daarnaast zijn de uitgangspunten oud en nieuw, boegbeelden, vernieuwend en kwaliteit.

Wij willen met de inwoners samenwerken op verschillende culturele gebieden om spraakmakende en indrukwekkende culturele activiteiten te organiseren. Inwoners en andere partijen in de culturele sector gaan we nauw betrekken.

Roelie Lubbers uit Noord-Sleen is de kwartiermaker. Zij is onder andere bekend als voorzitter van het wielerevenement De Gouden Pijl in Emmen.

Op donderdag 7 november 2020 vond de eerste inspiratiebijeenkomst plaats.

Nieuwbrieven

Wilt u op hoogte gehouden worden via onze nieuwsbrief? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief. U ontvangt een paar keer per jaar een nieuwsbrief met berichten over Culturele Gemeente Coevorden. 

Ideeën welkom

Heeft u mooie ideeën om het culturele leven in Coevorden een extra boost te geven? Mail dan naar culturelegemeente@coevorden.nl.