Culturele gemeente 2021-2022

Thema en logo 

Verhalen verbinden ons: dat is de boodschap van Coevorden als Culturele Gemeente in 2021-2022. In het globale programmaplan, dat is aangeboden aan gedeputeerde Cees Bijl staan vier pijlers centraal, verbinden, verhalen, vieren en versterken. Het plan kwam tot stand met dank aan allerlei culturele organisaties en inwoners die in november meedachten tijdens de aftrapbijeenkomst. Er is ook een logo gemaakt. Een logo dat iedereen die iets organiseert in het kader van Culturele Gemeente, mag gebruiken.

Cultureelcoevorden.nl

De website Cultureel Coevorden is live! Hier kunt u de logobestanden downloaden en het laatste nieuws volgen.

Programmaplan

Ook is het programmaplan vastgesteld en overhandigd aan gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe. Het programmaplan is hier te zien. 

PDFProgrammaplan

Op 5 februari is een persbericht verzonden: PDFPersbericht

Jeroen Huizing en Roelie Lubbers

Foto: Cultuurwethouder Jeroen Huizing en kwartiermaker Roelie Lubbers

Tijdens het slot van het openluchttheaterstuk De Toorn van Thunaer is Coevorden benoemd tot culturele gemeente van Drenthe 2021-2022. En daar zijn we trots op! Het betekent dat we verder kunnen werken aan de rijke cultuur van onze gemeente. Deze benoeming valt samen met de viering van 350 jaar Coevordens Ontzet. We maken er een geweldig cultureel programma van!

De basis is ons fundament, ons historische erfgoed, onze stad en dorpen, het landschap, de tradities, onze ligging, onze taal en geschiedenis. De 4 V's vormen de pijlers: Verbinden, Verhalen, Versterken en Vieren. Daarnaast zijn de uitgangspunten oud en nieuw, boegbeelden, vernieuwend en kwaliteit. Wij willen met de inwoners samenwerken op verschillende culturele gebieden om spraakmakende en indrukwekkende culturele activiteiten te organiseren. Inwoners en andere partijen in de culturele sector gaan we nauw betrekken. Roelie Lubbers uit Noord-Sleen, onder andere bekend als voorzitter van het wielerevenement De Gouden Pijl in Emmen, vervult de rol van kwartiermaker. Op donderdag 7 november vond de eerste inspiratiebijeenkomst plaats.

Nieuwbrieven

Wilt u op hoogte gehouden worden via onze nieuwsbrief? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief. U ontvangt enkele keren per jaar een nieuwsbrief met berichten over Culturele Gemeente Coevorden. 
De laatste nieuwsbrief van 9 juli nog niet gelezen? Deze kunt u hier bekijken.

Ideeën welkom

Kon u er niet bij zijn en heeft u mooie ideeën om het culturele leven in Coevorden een extra boost te geven? Mail dan naar culturelegemeente@coevorden.nl.