Cultuur, recreatie en sport

Sport

Icoon zwemmen

Wie wil sporten, kan in de gemeente Coevorden op veel plekken terecht. Ook kunt u een sporthal in de gemeente huren.

Sportaccommodatie huren

Icoon kalender

U kunt bij binnensportaccommodaties in de gemeente Coevorden een hal of zaal huren om te sporten.

Wonen in recreatiewoningen

Icoon huis

Permanent wonen in recreatieverblijven is niet toegestaan. Slechts in een aantal gevallen is dit tijdelijk mogelijk.

Kamperen buiten erkende kampeerinrichting, ontheffing

Icoon Bed

Wilt u buiten een erkende kampeerinrichting kamperen? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen.

Jagen op wild

Icoon hond

In Nederland mag onder bepaalde voorwaarden worden gejaagd. U heeft hiervoor een jachtakte nodig.

Kleine kansspelactiviteiten organiseren

Icoon dobbelsteen

Wilt u een kansspelactiviteit organiseren? Dan moet u dat minimaal twee weken van tevoren bij de gemeente melden.

Loterij organiseren

Icoon dobbelsteen

Voor het organiseren van een loterij met betaalde loten heeft u een vergunning nodig.