De binnenstad in het nieuws

Maar liefst 752 mensen stemden de afgelopen weken op één van de modellen voor de ‘berceau’. Deze ‘loofgang’ of dit ‘overdekte wandelpad’ komt op de Weeshuisweide in Coevorden. De meeste stemmen waren voor ontwerp nummer twee. Dit is de klassieke berceau, helemaal begroeid met planten. Stemmen kon ter plekke of via de website. Wethouder Steven Stegen is blij met het grote aantal stemmen. “Dat zoveel mensen de moeite namen om te kijken en te stemmen is geweldig. Inwoners voelen zich dus erg betrokken bij wat er in de binnenstad gebeurt. Heel mooi om te zien.”

Voorkeur voor nummer twee

Met 41% van de stemmen gaat de voorkeur van inwoners uit naar ontwerp twee. Deze lijkt het meest op hoe berceaus er vroeger uit zagen. De betonnen voet en stalen bogen stellen de poorten tot de Weeshuisweide voor. De bogen moeten uiteindelijk helemaal begroeid raken met klimplanten en bloemen. Een plek waar ook vogels en vlinders graag zijn. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt, samen met de andere plannen voor de Weeshuisweide en het Kasteelpark.

Vernieuwde Weeshuisweide

De Weeshuisweide is een prachtige groene weide aan het kasteel van Coevorden. Door deze berceau, wandelpaden en meer kleur door bloeiende planten, moet het een meer aantrekkelijke weide worden. De droge ‘gracht’ die er nu ligt, krijgt bijvoorbeeld blauwe bloemen. Begin volgend jaar komt er een plan voor de hele invulling. Ook dan mogen inwoners weer meekijken en meebeslissen.

Kasteelpark Coevorden

De Weeshuisweide wordt samen met de Markt, haven en citadelpunt het Kasteelpark Coevorden. Dat is al eerder vastgelegd in de Ruimtelijke Visie voor het gebied. Naast het aanpakken van de winkelstraten en later nog de markt,krijgt de binnenstad van Coevorden een heel andere uitstraling.

Samenwerking ‘Bouwen aan Historie’

De gemeente Coevorden, Centrummanagement en woningcorporatie Domesta werken samen met inwoners, ondernemers en bezoekers aan een uitnodigende binnenstad. Een binnenstad waar inwoners en bezoekers kunnen genieten van historie, water en gezelligheid. Inwoners en bezoekers inwoners moeten zich thuis voelen in de binnenstad en verrast worden door alles wat Coevorden te bieden heeft. Daarin veranderen we van winkelstad naar bezoekersstad. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door het Binnenstadsfonds van de provincie Drenthe.

Archeologen hebben woensdagochtend opnieuw een bijzondere vondst gedaan in het centrum van Coevorden. Tijdens graafwerkzaamheden aan de Bentheimerstraat, nabij de Bentheimerbrug, vonden ze een tweede deel van de resten van de Bentheimer poort. Een eerste deel van de poort werd vorig jaar oktober al zichtbaar tijdens archeologisch onderzoek.

Geïnteresseerden kunnen morgen tussen 13:00 en 16:00 uur een kijkje nemen. Archeologen zijn dan aanwezig om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden.

Toegangspoort

De Bentheimer poort is in de 17e eeuw gebouwd en vormde vroeger de Zuidelijke toegang tot de stad. De poort is rond 1870 afgebroken. De vestingwerken van Coevorden werden toen verwijderd, de wallen vlak gemaakt, de poorten gesloopt en de militaire gebouwen afgebroken. Inmiddels is geconstateerd dat de vondst van woensdagochtend recht tegenover de vorige vondst ligt. Dit houdt in dat de Bentheimer poort haaks op de huidige Bentheimerstraat stond.

En nu?

Begin april is er een overleg tussen de gemeente Coevorden en de ontwikkelaar van beide percelen op de kop van de Bentheimerstraat. Tijdens dit gesprek wordt gekeken in welke vorm er iets van de poort of de sfeer van de poort  in of bij de toekomstige bebouwing kan worden opgenomen.

De conditie van de kastanjebomen tussen de markt en de parkeerplaats op de markt is nog verder achteruit gegaan. In 2009 wees onderzoek al uit dat de bomen niet meer in goede conditie verkeren. Een specialistisch bureau onderzocht de bomen opnieuw en het blijkt dat drie bomen ‘op sterven na dood’ zijn. De andere twaalf kastanjes zijn allemaal slechter geworden en zullen in de komende jaren ook dood gaan.

Slecht nieuws voor de mooie en karakteristieke bomen. Ze bepalen voor een groot deel de sfeer. Toch is het geen verrassing. In 2009 bleek al dat er een onomkeerbaar proces in gang was gezet.

Plannen

Er wordt hard gewerkt aan plannen voor de binnenstad. Historie water en gezelligheid zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. ‘Markt en Haven’ is één van de projecten. Uit de sessies met inwoners en ondernemers op 16 januari bleek dat groen op de markt erg belangrijk wordt gevonden.

Het onderzoek naar de bestaande kastanjes is verricht om te kijken hoe hun conditie zich de afgelopen tien jaar ontwikkelde en of ze behouden kunnen blijven in de nieuwe plannen. Dat laatste is dus niet het geval. In de nieuwe plannen voor de markt krijgen nieuwe bomen zeker weer een plaats. Er wordt gekeken naar de historie en wensen van zowel inwoners als ondernemers.

Kappen

Drie bomen moeten vanwege de veiligheid binnenkort gekapt. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend. De andere bomen worden goed in de gaten gehouden. We volgen hierin de adviezen vanuit het onderzoek. Het doel is de bomen zo lang mogelijk te laten staan, maar wel in een veilige situatie. Bij de herinrichting van de markt verdwijnen de bestaande bomen.

De vergunning voor het realiseren van vijf appartementen op het adres Kasteel 4 is verleend en vandaag gepubliceerd. Deze vergunning is voor appartementen in het voormalige waterschapsgebouw achter het oude postkantoor. Voor de appartementen in het postkantoor zelf is de vergunning al eerder verleend. Hiermee is de volgende stap gezet in het verfraaien van dit deel van de binnenstad.

De partijen die hard werken aan de diverse plannen en projecten in de binnenstad zijn blij met deze stap en de plannen die voorliggen. Klaas Lamberink, voorzitter van Centrummanagement Coevorden: “Dit is een goede ontwikkeling. Een aantrekkelijke binnenstad is belangrijk voor de ondernemers. Inwoners, maar ook toeristen moeten hier graag willen zijn.”

Bouwstijl

Peter van Dijk is opdrachtgever; Room en Schäfer architecten uit Emmen maakten de plannen. Ze gingen daarbij uit van de bouwstijl van zowel de Vlijt als het Arsenaal. Met de aanpassingen van het gebouw zoals die nu in de plannen te zien zijn, past het bijzonder goed in de omgeving. Het pand heeft nu een plat dak, maar krijgt drie puntdaken met zinken dakbedekking. Aan de waterkant worden balkons geplaatst.

Plannen voor de binnenstad

Het plan sluit goed aan bij de verschillende lopende projecten in de binnenstad. Projecten die moeten zorgen voor een compacter winkelgebied, voor meer gezelligheid en betere zichtbaarheid van de historie van de stad. Centrummanagement en gemeente bouwen samen met ondernemers en inwoners aan historie!

Procedure

Met het verlenen van de vergunning is de bezwaartermijn in gang gezet. Zonder bezwaren is de vergunning na zes weken onherroepelijk.

Deze week is op de markt in het centrum van Coevorden een bord geplaatst waarmee naar het openbare mindervaliden toilet in de Hof van Coevorden wordt verwezen. Mindervalide bezoekers van de binnenstad met ‘hoge nood’ worden hierdoor geattendeerd op de mogelijkheid om van dit openbaar toilet gebruik te maken. De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid nam het initiatief voor het bordje.

In 2017 werd een schouw georganiseerd in de binnenstad van Coevorden. Daarbij waren de Coevorden raadsleden, bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers van de Stichting Platform Gehandicapten Beleid. In drie groepen trokken de deelnemers door de binnenstad om te merken hoe mensen met een lichamelijke beperking obstakels ervaren. De obstakels zijn in woord en beeld gebundeld en aangeboden aan wethouder Jeroen Huizing. Een van de knelpunten was de vindbaarheid van de openbare toiletten. Wijlen Marco Slangewal (hij overleed in december vorig jaar en was PvdA fractievoorzitter en burger raadslid) nam samen met het platform het initiatief voor het bord. Afgelopen week werd het bord geplaatst.