De mens meer als mens zien, dat maakt je werk ook leuker!

13 maart 2023
Algemeen
Foto van Karen Sewuster

In dit artikel deelt Karen Sewuster haar ervaring met ons. Karen is wijkverpleegkundige bij Icare in Coevorden. Zij werkt nog niet dagelijks met Positieve Gezondheid, maar onbewust neemt zij de gedachte wel al volop mee in haar werk. Je leest er meer over in dit verhaal.

Hoe kwam jij in aanraking met Positieve Gezondheid?

“Machteld Huber, de grondlegger van Positieve Gezondheid heeft een aantal jaar geleden een keer een presentatie gegeven voor alle wijkverpleegkundigen binnen Icare. En recenter nog, in 2021, hebben Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Zorgbelang een groepsgesprek georganiseerd. Toen kwam ook de vraag of wij geschoold wilden worden in dit gedachtengoed. Samen met een collega hebben we meegekeken bij een gesprek en zelf een gesprek gevoerd waarbij Positieve Gezondheid centraal stond. Hier zijn hele mooi inzichten uit naar voren gekomen.” 

Wat doet Icare met de methode?

“De visie van Icare is dat met Icare iedereen meer betekenisvol is voor een ander. We proberen daarbij de eigen kracht van mensen te versterken. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is hierin onze richtingaanwijzer. Binnen Icare beschikken wij over informatie over Positieve gezondheid. Er zijn verschillende tools die we kunnen gebruiken. Zoals het spinnenweb, met daarin de thema’s Lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Of vragenkaartjes om het gesprek vanuit Positieve Gezondheid te voeren. Binnen Icare zijn er verschillende succes verhalen gedeeld, heel mooi om te lezen vanuit het oogpunt van de klant. Ook kunnen medewerkers ervoor kiezen om het jaargesprek volgens de positieve gezondheid te laten verlopen.” 

 Hoe zou jij Positieve Gezondheid omschrijven?

“Dat we niet alleen naar de klacht kijken of het gezondheidsprobleem, maar breder nieuwsgierig zijn en vragen stellen. En niet invullen voor een ander, soms zit er meer achter een klacht dan je denkt en is het aan ons om even een stapje terug te doen en vooral te luisteren. In een gesprek is het heel mooi om de ander inzicht te kunnen bieden over zijn eigen mogelijkheden en veerkracht.”

Hoe pas je het al wel toe in je werk als wijkverpleegkundige?

“Voordat we de zorg starten, houden we een intakegesprek. We onderzoeken de zorgvraag. We bespreken de verschillende gezondheidsdomeinen zoals ; Wat vindt de klant belangrijk om naartoe te werken, hoe ziet het netwerk/omgeving van de klant eruit, wat speelt er op medisch en psychisch gebied en welk gedrag zien we hierbij. Vanuit positieve gezondheid bekijk je meer wat voor de klant nou echt belangrijk is en vanuit daar kun je gezamenlijk onderzoeken wat daarvoor nodig is.” 

Wat is volgens jou de meerwaarde van Positieve Gezondheid?

“De mens meer als mens zien in bredere zin. Het accent minder op ziekte leggen, maar op wat het leven betekenis voor de ander geeft. Als wijkverpleegkundige zou het heel mooi zijn als wij ons meer met preventie bezig kunnen houden. En de klant zelf de regie te laten pakken in wat voor iemand van belang is voor zijn kwaliteit van leven.”

Zou je collega’s ook aanraden om zich ook meer te verdiepen in de methode?

“Ja, Positieve Gezondheid is een prachtige bril om door te kijken. Het helpt mensen meer regie te voeren op hun ervaren gezondheid en het aanspreken van iemand in zijn drijfveren kan ertoe leiden dat iemand zelf (meer) in beweging komt! Het mooie is dat het niet alleen tijdens gesprekken aan bod komt, juist ook in de reguliere zorgmomenten kunnen mooie stappen gezet worden. Wat ik mooi vind om te zien onder onze collega’s is dat iedereen zijn eigen kwaliteiten inzet bij de klant, dat levert ook al hele mooie inzichten en gesprekken op.” 

En wat er volgens Karen moet gebeuren om het bekender te maken en toe te passen geeft zij het volgende aan:

“Steeds meer ‘fakkeldragers’ in Coevorden om positieve gezondheid uit te dragen. Elke fakkeldrager gooit als het ware een steentje in het water wat leidt tot kringen in het water die zich steeds verder uitbreiden. Dit leidt tot meer fakkeldragers die ook steentjes gooien wat ook weer leidt tot kringen. Zo kunnen we met elkaar positieve gezondheid steeds meer op de kaart zetten.” 

Meer lezen?

Ben je benieuwd naar de andere verhalen? 

Serie interviews over Positieve Gezondheid  

In een serie interviews spreken we professionals over Positieve Gezondheid. De benadering van Positieve Gezondheid stelt de mens centraal. En niet de ziekte. Toch wordt vanuit hulpverlening nog vaak eerst gekeken naar de klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. In de gemeente Coevorden staan wij achter deze gedachte en willen we Positieve Gezondheid bij een breder publiek bekendmaken.